Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3504/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc lãi phát sinh khi thực hiện hợp đồng mua bán

Số hiệu: 3504/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3504/TCT-PCCS
V/v: Giải đáp chính sách thuế 

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phồ Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0108/TT-CV ngày 02/8/2006 của Công ty TNHH TM Thép Toàn Thắng hỏi về việc lãi phát sinh khi thực hiện hợp đồng mua bán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 7 Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

"7. Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế theo lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay. Chi trả lãi tiền vay của các đối tượng khác theo lãi suất thực tế khi ký hợp đồng vay, nhưng tối đa không quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay cùng thời Điểm của ngân hàng thương mại có quan hệ giao dịch với cơ sở kinh doanh".

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, nếu hợp đồng ký giữa công ty TNHH TM Thép Toàn Thắng và công ty cung ứng nhân lực và Quốc tế (Sona) có thỏa thuận sau thời hạn thanh toán mà chưa thanh toán sẽ chuyển sang trả lãi vay theo lãi suất ngân hàng thì Khoản trả lãi vay đó được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.

Công ty cung ứng nhân lực và Quốc tế (Sona) khi thu lãi vay phải xuất hóa đơn GTGT cho công ty, trong hóa đơn ghi rõ thu lãi tiền vay và gạch chéo dòng thuế GTGT (lãi vay không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT).

Trường hợp tiền lãi phát sinh từ các năm trước, công ty cung ứng nhân lực và Quốc tế (Sona) phải xuất hóa đơn bổ sung; đồng thời bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. 

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn các công ty thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3504/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc lãi phát sinh khi thực hiện hợp đồng mua bán

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.758
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213