Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3204/TM-ĐT ngày 16/08/2002 của Bộ Thương mại về việc duyệt kế hoạch nhập khẩu cho doanh nghiệp FDI

Số hiệu: 3204/TM-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Ngô Anh Dũng
Ngày ban hành: 16/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3204/TM-ĐT
V/v: duyệt kế hoạch nhập khẩu cho doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi: Sở Thương mại tỉnh Nghệ An

Trả lời đề nghị của Sở Thương mại nêu tại công văn số 332 TM/XNK ngày 17/7/2002 về việc vướng mắc duyệt kế hoạch nhập khẩu,

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại các văn bản:

- Số 214/1999/QĐ-BKH ngày 26/4/1999 về Danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được làm cơ sở thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng;

- Số 230/2000/QĐ-BKH ngày 04/5/2000 về Danh mục nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

- Số 227/2001/QĐ-BKH ngày 17/5/2001 về Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được.

Sở Thương mại tham khảo nội dung cụ thể của các Quyết định này trên công báo.

2- Danh mục trang thiết bị văn phòng nêu tại phụ lục 11 Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2002 Quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Phương tiện vận chuyển đi lại không thuộc danh mục trang thiết bị văn phòng).

Trang thiết bị văn phòng quản lý sản xuất quy định tại khoản 8 điểm 2 mục I phụ lục số II Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP dẫn trên được hiểu là các thiết bị liên quan trực tiếp đến hoạt động của dây chuyền sản xuất sản phẩm (tức là thiếu chúng thì dây chuyền sản xuất không thể hoạt động được hoặc hoạt động không đảm bảo chất lượng, hiệu quả...). Những thiết bị văn phòng trang bị ở văn phòng làm việc, khu vực hành chính... phải nộp thuế nhập khẩu.

3- Về Luận chứng kinh tế kỹ thuật: Việc phê duyệt có đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền (Bộ Kế hoạch và Đầu tư/hoặc cơ quan được uỷ quyền) đối với Luận chứng kinh tế kỹ thuật... không được quy định trong Luật đầu tư nước ngoài, các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư chỉ thẩm định Luận chứng kinh tế kỹ thuật để cấp Giấy phép đầu tư.

Tuy nhiên, Luận chứng kinh tế kỹ thuật là một trong những cơ sở để xem xét phê duyệt kế hoạch nhập khẩu, giải quyết miễn thuế và các vấn đề có liên quan khác đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, do vậy, có thể yêu cầu Doanh nghiệp cam kết cung cấp bản sao đúng với hồ sơ đã trình và được cơ quan cấp Giấy phép đầu tư thẩm định cấp Giấy phép đầu tư; hoặc Sở Thương mại gửi công văn (có thể cử cán bộ) đề nghị cơ quan cấp Giấy phép đầu tư giúp cung cấp/hoặc đối chiếu bản gốc nếu xét thấy cần thiết.

Xin thông báo để Sở Thương mại được biết.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3204/TM-ĐT ngày 16/08/2002 ngày 16/08/2002 của Bộ Thương mại về việc duyệt kế hoạch nhập khẩu cho doanh nghiệp FDI

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.130

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161