Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2923/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2923/TCT-DNK
v/v: chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH Trần Nhi
K63 Đường Số 6b, Khu Định Cư Bình Hưng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 01 CV/TCT-Ct-CCT ngày 3/8/2005 của Công ty hỏi về điều khoản thanh toán trong các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Chứng từ thanh toán đối với hàng hóa xuất khẩu trước ngày 1/10/2002.

Theo quy định tại Điểm 1.1 Mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT; Điểm 4 công văn số 10216 TC/TCT ngày 26/10/2001 của Bộ Tài chính về thủ tục, hồ sơ đối với hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% thì: Chứng từ thanh toán hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài phải phù hợp với quy định trong hợp đồng mua bán và quy định của ngân hàng nhà nước về đồng tiền và phương thức thanh toán”.

- Chứng từ thanh toán đối với hàng hóa xuất khẩu từ ngày 01/10/2002 đến ngày 31/12/2003.

Theo quy định tại Điểm 1 Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất phải thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán với thương nhân nước ngoài theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Ngày 01/11/2002 Ngân hàng nhà nước đã có công văn số 1186/NHNN-QLNH hướng dẫn thực hiện thanh toán tiền bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng. Theo quy định tại công văn này thì các hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng đang được áp dụng gồm: Thanh toán thông qua các ngân hàng được phép bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi và theo thông lệ quốc tế.

Căn cứ các quy định trên trường hợp trước ngày 01/01/2004, Công ty có ký hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, trong hợp đồng có quy định rõ hình thức thanh toán là: một phần được thanh toán bằng L/C (thư tín dụng – letter of credit) do chính đối tác trả và phần còn lại thanh toán bằng TT (điện chuyển tiền – telegraphic transfer) do chi nhánh của đối tác là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài chi trả (phương thức thanh toán này phù hợp với hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng) thì hình thức thanh toán nói trên được coi là hợp lệ vì L/C và TT là hai trong số các phương thức thanh toán theo thông lệ quốc tế được các ngân hàng áp dụng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Đại diện TCT tại TP. HCM;
-Cục thuế TP. HCM;
-Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2923/TCT-DNK ngày 24/08/2005 về điều khoản thanh toán trong các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.096

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!