Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 190/GSQL-TH1 vướng mắc C/O mẫu D, E do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 190/GSQL-TH1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/GSQL-TH1
V/v Vướng mắc C/O mẫu D, E

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải Quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 480/HQHN-GSQL ngày 07/3/2012, 543/HQHN-GSQL và 544/HQHN-GSQL ngày 13/3/2012, 592/HQHN-GSQL và 593/HQHN-GSQL ngày 19/3/2010 của Cục Hải quan TP. Hà Nội trình bày vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D, E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với các C/O mẫu E số tham chiếu E11470ZC16270513 cấp ngày 19/10/2011, E11470ZC16270549 cấp ngày 02/11/2011, E11470ZC16270502 cấp ngày 12/10/2011, E114700d41570007 cấp ngày 28/10/2011:

Các giao dịch có C/O mẫu E dẫn trên thuộc trường hợp hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành, vì vậy đề nghị đơn vị căn cứ quy định tại Điều 23 Phụ lục 2 và điểm 14 (d) Phụ Lục 4 Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương, các công văn số 2706/TCHQ-GSQL ngày 07/6/2011 và 5802/TCHQ-GSQL ngày 18/11/2011 để xác định tính hợp lệ của các C/O mẫu E này.

2. Đối với C/O mẫu E số tham chiếu E11470ZC40190090 cấp ngày 20/10/2011 và E11470ZC40190096 cấp ngày 31/10/2011:

Trong trường hợp có nghi vấn, Cục Hải Quan TP. Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp bổ sung chứng từ chứng minh mối quan hệ giữa người xuất khẩu trên C/O (Shenzhen Baifencheng Technology Co., Ltd) và nhà cung cấp đồng thời là bên phát hành hóa đơn (Shenzhen Baohing Electric Wire & Cable Manufacture Co., Ltd) để có căn cứ xác định tính hợp lệ của các C/O mẫu E trên theo quy định.

3. Đối với C/O mẫu E nêu tại công văn số 543/HQHN-GSQL: C/O này không hợp lệ do nhiều thông tin trên C/O không phù hợp với thông tin trong bộ hồ sơ hải quan, đặc biệt là khác biệt về thông tin tên tàu tại ô số 3.

4. Về vướng mắc nêu tại công văn số 544/HQHN-GSQL: đề nghị đơn vị căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1570/TCHQ-GSQL ngày 30/3/2012 để xử lý. Nếu có C/O đáp ứng hướng dẫn này thì được xem xét chấp nhận, trong trường hợp cần thiết thì có thể tiến hành tham vấn trị giá tính thuế đối với hàng hóa.

5. Về vướng mắc nêu tại công văn số 592/HQHN-GSQL: đề nghị đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 28/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2009.

6. Về vướng mắc nêu tại công văn số 593/HQHN-GSQL: tiêu chí xuất xứ khai báo tại ô số 8 của C/O không đáp ứng quy định về quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) tại Phụ lục 2 Thông tư số 21/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương. Do đó, C/O không đủ điều kiện để hưởng ưu đãi đặc biệt về thuế.

Cục Giám sát quản lý về Hải Quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (4b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 190/GSQL-TH1 vướng mắc C/O mẫu D, E do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.433

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224