Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 28/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn xử lý một số vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 28/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 28/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn xử lý một số vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trên cơ sở kết quả Cuộc họp Nhóm chuyên trách Quy tắc xuất xứ lần thứ 28 của các nước thành viên thuộc khối ASEAN và ý kiến của Bộ Công Thương tại các công văn số 10566/BCT-XNK ngày 4/11/2008 và 11570/BCT-XNK ngày 04/12/2008 về những vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện như sau:

1. Quyết định 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 của Bộ Công Thương ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Mẫu D có hiệu lực thi hành từ ngày 02/9/2008. Nhưng trong khoảng thời gian chuyển đổi từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 02 tháng 9, cơ quan Hải quan chấp nhận cả C/O mẫu D cũ và C/O mẫu D mới với cả hai cách ghi tiêu chí xuất xứ cũ và tiêu chí mới (ví dụ CTSH, WO ... trên C/O mẫu D cũ).

2. Không yêu cầu phải đóng dấu "Issued restroactivly" đối với trường hợp cấp sau C/O mà chỉ cần đánh dấu (Ö) bằng bút mực, bút bi hoặc bằng máy tính vào ô tương ứng trong ô số 13 (đối với C/O mẫu D mới). Nếu trong quá trình kiểm tra hoặc xác minh C/O, cơ quan Hải quan phát hiện doanh nghiệp tự tích bổ sung vào ô số 13 mà không có sự chấp nhận của cơ quan cấp C/O thì Hải quan sẽ bác bỏ C/O và lập biên bản vi phạm theo quy định.

3. Bản sao C/O chứng thực C/O gốc đã bị mất hoặc hỏng phải mang ngày cấp của C/O mẫu D gốc và được đóng dòng chữ "certified true copy" trên C/O.

Đối với những C/O mắc lỗi nhỏ, tổ chức cấp C/O có thể sửa thông tin, ký và đóng dấu vào chỗ sửa hoặc cấp C/O mới. Trong trường hợp cấp C/O mới với số tham chiếu mới, số tham chiếu của C/O gốc được đề cập trên bản sao C/O bằng cách ghi dòng chữ "Replacing C/O Ref..." (số tham chiếu của C/O gốc). Cơ quan Hải quan sẽ từ chối cho hưởng ưu đãi nếu Bản sao C/O không có dòng chữ nói trên.

4. Trường hợp một C/O mẫu D có nhiều sản phẩm, không thể viết hết trên C/O mẫu D thì có thể được khai tiếp trên các bản C/O tương ứng khác; hoặc được ghi tiếp sang những phụ lục đính kèm nhưng yêu cầu những phụ lục đó phải có đầy đủ thông tin của sản phẩm, số tham chiếu của C/O, chữ ký tắt (hoặc chữ ký thường) của cán bộ cấp và con dấu của tổ chức cấp đóng trên những phụ lục đó

5. Tại Cuộc họp nhóm chuyên trách xuất xứ lần thứ 28 từ ngày 20-22/10/2008, các nước ASEAN đã thống nhất những sai khác nhỏ như đánh dấu vào ô số 13 không đúng ô vuông, khổ giấy C/O mẫu D không đúng khổ A4 có thể được xem xét chấp nhận đến hết 31/12/2008.

6. Trường hợp từ chối C/O không hợp lệ: cơ quan Hải quan đánh dấu vào ô số 4 trên C/O (bản gốc), ghi rõ lý do từ chối và hướng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu gửi trả lại cơ quan cấp C/O của nước xuất khẩu để có thể được xác nhận hoặc thay thế C/O theo quy định.

7. Trường hợp C/O cần xác minh khi có nghi ngờ về mẫu dấu, chữ ký, yêu cầu các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 4802/TCHQ-GSQL ngày 24/9/2008 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS

--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

No: 28/TCHQ-GSQL
Concerning the guidance for settlement of difficulties related to C/O Form

Ha Noi, January 05, 2009

 

To: Customs Departments of cities and provinces

Based on the results of 28th Specialized Group Meeting on Rules of Origin of the member nations of ASEAN and the opinion of the Ministry of Industry and Trade in a number of official dispatches No. 10566/BCT-XNK dated November 4, 2008 and No. 11570/ BCT-XNK dated December 04, 2008 about the difficulties in the process of implementation of Decision No.19/2008/QD-BCT dated July 24, 2008 of the Ministry of Industry and Trade, the General Department of Customs makes guidance for the Customs Departments of cities and provinces to perForm on consensus as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 28/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn xử lý một số vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.184

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74