Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1653/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng thanh gỗ đã phủ thạch cao do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1653/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1653/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng thanh gỗ đã phủ thạch cao

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 87/CV-HQ ngày 8/3/2005 của Công ty Thương mại và xuất khẩu tổng hợp Hà Nội kiến nghị về việc phân loại mặt hàng thanh gỗ thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 1317/NK/KD/KCN ngày 14/12/2004 và số 513/NKD/KD/KCN ngày 17/5/2004 làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp khu chế xuất Cục Hải quan Hải Phòng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, biểu thuế xuất khẩu; tham khảo chú giải chi tiết nhóm 4409 phiên bản HS 2002 của Tổ chức Hải quan thế giới thì:

Mặt hàng thanh gỗ, bằng gỗ thông, chưa qua xử lý về mặt hóa học hoặc lý học, đã được tạo hình liên tục, đã phủ thạch cao, kích cỡ 25 mm x 40 mm x 2900 mm thuộc nhóm 4409, mã số 4409.1000.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Thương mại và
XNK Tổng hợp Hà Nội (thay trả lời CV số 87/CV-HQ ngày 8/3/2005);
- LĐTC (để b/c)
- Lưu VT, GQ(4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1653/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng thanh gỗ đã phủ thạch cao do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.960
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116