Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1580/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc nhập khẩu mặt hàng bìa giấy vở đã in sẵn ở nước ngoài

Số hiệu: 1580/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 14/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1580/TCHQ-GSQL
v/v: In bìa giấy vở ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC NHẬP KHẨU MẶT HÀNG BÌA GIẤY VỞ ĐÃ IN SẴN Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:  

Công ty cổ phần phát triển kinh tế hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam
Địa chỉ: tầng 8 số 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội

 

Phúc đáp công văn số 122/CV-DV ngày 30/03/2006 của Quý công ty về việc nhập khẩu mặt hàng bìa giấy vở đã in sẵn ở nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, Thông tư số 34/1999/TT-BTM ngày 15/12/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg của Chính phủ về quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn có liên quan khác, đối với loại hình gia công:

- Người nhận gia công trong nước có thể nhập khẩu toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu cần thiết (bao gồm cả nhãn mác xuất xứ) để sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh theo hợp đồng gia công đã ký kết.

- Việc ghi tên nước sản xuất trên sản phẩm gia công cho nước ngoài theo đề nghị của bên đặt gia công phải được quy định cụ thể trong hợp đồng gia công.

- Người đặt gia công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ của hàng hóa.

Tuy nhiên để ngăn chặn tình trạng giả mạo xuất xứ Việt Nam và chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp, việc ghi tên nước sản xuất là Việt Nam trên sản phẩm gia công phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam: sản phẩm gia công phải đảm bảo tiêu chuẩn xuất xứ Việt Nam theo quy định tại Điều 8 và 9 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

Do vậy, nếu sản phẩm giấy vở do Công ty sản xuất theo hợp đồng gia công với nước ngoài đáp ứng các quy định trên đây thì Công ty được nhập khẩu nguyên liệu bìa đã in sẵn ở nước ngoài, trong đó có dòng chữ "made in Vietnam".

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục KTSTQ, ĐTCBL;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1580/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc nhập khẩu mặt hàng bìa giấy vở đã in sẵn ở nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.522
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200