Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1228/TM/ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 03/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1228/TM/ĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1228 TM/DT NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC NK Ô TÔ 9 CHỖ NGỒI TRỞ XUỐNG

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời đề nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nêu tại công văn số 608/TM-UB ngày 26/3/2002 về việc nhập khẩu xe ô tô chở chuyên gia, công nhân của Công ty TNHH Sơn Tùng.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Về nhập khẩu ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống:

Căn cứ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 và Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18/4/2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg dẫn trên thì phương tiện vận chuyển hành khách từ 09 chỗ ngồi trở xuống thuộc loại phải có giấy phép của Bộ Thương mại. Hiện nay, loại xe này không cho phép nhập khẩu, do trong nước đã sản xuất được.

Vì vậy, đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH Sơn Tùng mua ô tô loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống tại Việt Nam, không nhập khẩu.

2. Việc miễn thuế nhập khẩu đối với ô tô chở khách:

Tại Điều 26 Nghị định của Chính phủ số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 quy định việc miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc tạo thành tài sản cố định, trong đó có "Phương tiện vận chuyển dùng để đưa, đón công nhân".

Phương tiện nêu trên được hiểu là ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên.

Mặt khác nếu căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại khoản b điểm 4 mục III Thông tư số 02/1999/TT-BKH ngày 24/9/1999 thì phương tiện vận chuyển nhập khẩu phải thuộc loại trong nước chưa sản xuất được, trong khi đó, theo thông báo của Bộ Kê hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 214/1999/QĐ-BKH ngày 26/4/1999 thì ô tô du lịch đến 15 chỗ ngồi thuộc danh mục các loại máy móc thiết bị và phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được.

Như vậy, ô tô du lịch từ 04 chỗ ngồi đến 07 chỗ ngồi (nêu tại công văn số 608/TM-UB dẫn trên của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) thuộc loại trong nước đã sản xuất được và không được miễn thuế nhập khẩu.

Xin thông báo để quý Uỷ ban biết.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1228/TM/ĐT ngày 03/04/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu ôtô từ 9 chỗ ngồi chở xuống

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.175

DMCA.com Protection Status
IP: