Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1117/GSQL-TH năm 2013 thủ tục hải quan gửi hàng vào kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1117/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 12/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1117/GSQL-TH
V/v thủ tục hải quan gửi hàng vào kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thành Phước
(Đ/c: Số 28, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh, Lâm Đồng)

 

Trả lời công văn số 08/CV-2013 ngày 04/11/2013 của Công ty TNHH Thành Phước về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan, Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về thủ tục hải quan đưa hàng từ nước ngoài vào kho ngoại quan:

Căn cứ khoản 2 Điều 25 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP thì hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước, chưa phải nộp thuế nhập khẩu được gửi kho ngoại quan (trừ: Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc tên gọi xuất xứ Việt Nam; Hàng hóa gây nguy hiểm cho người hoặc ô nhiễm môi trường; Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép).

Khi làm thủ tục vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu nhập về kho ngoại quan, Công ty phải đăng ký tờ khai hàng hóa nhập kho ngoại quan và làm thủ tục chuyển cửa khẩu hàng hóa từ cửa khẩu nhập về kho ngoại quan, cụ thể:

a) Thủ tục đưa hàng từ nước ngoài vào kho ngoại quan: Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Thủ tục hải quan thực hiện tại Chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan.

b) Thủ tục hải quan chuyển cửa khẩu:

Sau khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan, Công ty làm thủ tục chuyển cửa khẩu hàng hóa từ cửa khẩu nhập về kho ngoại quan tại Chi cục hải quan cửa khẩu theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 61 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Công ty phải chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hóa, niêm phong hải quan trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu nhập về kho ngoại quan.

2/ Về chính sách quản lý mặt hàng:

a) Đối với các mặt hàng gỗ nguyên liệu và thuốc lá:

Căn cứ Thông tư 40/2012/TT-BNN ngày 15/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch của Việt Nam; công văn số 3944/BNN-BVTV ngày 16/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thì mặt hàng gỗ nguyên liệu và thuốc lá thuộc diện phải kiểm dịch thực vật khi đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan.

Thủ tục kiểm dịch thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ về kiểm dịch thực vật. Theo đó, việc kiểm dịch được thực hiện một lần tại cơ quan kiểm dịch tại cửa khẩu nhập khi làm thủ tục đưa hàng vào kho ngoại quan.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ quản lý chuyên ngành thì khi làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa, ngoài bộ hồ sơ theo quy định, Công ty phải nộp giấy phép nhập khẩu cho Chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu.

b) Đối với mặt hàng sắt thép:

Căn cứ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng, thì một số chủng loại sắt thép phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng khi lưu thông trên thị trường. Do vậy, hàng hóa khi đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan không phải kiểm tra chất lượng, nhưng khi nhập khẩu vào nội địa từ kho ngoại quan thì phải kiểm tra chất lượng theo quy định.

3/ Về chính sách thuế:

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 20 Điều 4 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế GTGT, thì: Hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan hoặc từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế GTGT.

4/ Thủ tục hải quan đưa hàng từ kho ngoại quan ra nước ngoài;

Căn cứ khoản 2 Điều 25 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP, trường hợp không tìm được khách hàng trong nước thì Công ty được bán hàng hóa gửi kho ngoại quan cho đối tác nước ngoài khác. Thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC .

Cục GSQL về Hải quan trả lời để Công ty biết và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1117/GSQL-TH năm 2013 thủ tục hải quan gửi hàng vào kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.036
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126