Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 268/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc Xác định nghĩa vụ thuế đối với trường hợp giải thể, thanh lý tài sản

Số hiệu: 268/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 15/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 268/TCT-DNK
V/v: Xác định nghĩa vụ thuế đối với trường hợp giải thể, thanh lý tài sản

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 816/CT-TT1 ngày 30/6/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc "xin ý kiến về vướng mắc trong công tác giám định thuế" đề nghị Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc trong việc xác định các khoản thuế HTX cổ phần Bến xe khách Quy Nhơn phải nộp khi bán nhà và các công trình xây dựng cùng với chuyển quyền sử dụng đất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, ngày 02/08/2005 Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 2605/TCT-DNK về việc "'thu thuế khi HTX giải thể" hướng dẫn cụ thể phương pháp xác định các khoản thuế HTX cổ phần Bến xe khách Quy Nhơn phải nộp khi bán thanh lý tài sản (nhà và công trình xây dựng) cùng với chuyển quyền sử dụng đất nhưng không xác định riêng được giá trị của đất và giá trị của nhà, công trình trên đất. Nay khi căn cứ xác định riêng giá trị của đất và giá trị của nhà, công trình trên đất đã được cơ quan công an cung cấp thì về cơ bản, việc xác định nghĩa vụ thuế Hợp tác xã cổ phần bến xe khách Quy Nhơn phải nộp vẫn được xác định theo các công thức đã hướng dẫn tại công văn số 2605/TCT-DNK (nêu trên), Tổng cục Thuế giải thích rõ thêm như sau:

1/ Về thuế GTGT: Theo hướng dẫn tại công văn số 2605/TCT-DNK (nêu trên), thuế GTGT của HTX Quy Nhơn phải nộp được xác định theo công thức:

Số thuế GTGT của nhà, vật kiến trúc trên đất HTX phải nộp

=

Doanh thu thu được từ bán tài sản (nhà và các công trình xây dựng) cùng với chuyển QSDĐ

-

Giá trị đất tính thuế chuyển QSDĐ

x

T/s thuế GTGT (10%)

Theo công thức trên thì giá trị tính thuế GTGT của nhà, vật kiến trúc trên đất HTX phải nộp đã được trừ phần giá trị đất phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. Nếu cơ quan công an cung cấp tài liệu xác định cụ thể giá bán riêng của nhà, vật kiến trúc và giá đất chuyển quyền thì căn cứ vào giá bán thực tế để tính và thu thuế GTGT cũng như thuế thu nhập doanh nghiệp.

2/ Về thuế TNDN: Việc xác định nghĩa vụ thuế TNDN mà HTX Quy Nhơn phải nộp được tính trên phần thu nhập mà HTX có được từ hoạt động bán tài sản (nhà và vật kiến trúc trên đất) cùng với chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy định tại Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 2605/TCT-DNK (nêu trên); Trường hợp nếu cơ quan công an xác định cụ thể giá bán của nhà, vật kiến trúc và giá đất chuyển quyền có thay đổi so với số liệu Cục thuế đã báo cáo tại công văn số 710/CT-TTr1 ngày 28/4/2005 thì Cục thuế căn cứ vào hướng dẫn tại công văn số 2605/TCT-DNK để xác định lại số thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền sử dụng tài sản HTX Cổ phần Bến xe khách Quy Nhơn phải nộp cụ thể.

3/ Về đề nghị xác định thời hiệu của văn bản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: căn cứ quy định của Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT (GTGT) thì hoạt động bán thanh lý tài sản (nhà và các công trình xây dựng) cùng với chuyển quyền sử dụng đất của HTX Cổ phần bến xe khách Quy Nhơn theo cục thuế báo cáo phát sinh tại thời điểm 23/9/2003; vì vậy việc thu thuế GTGT đối với hoạt động bán thanh lý tài sản (nhà và các công trình xây dựng) cùng với chuyển quyền sử dụng đất của HTX Cổ phần bến xe khách Quy Nhơn được áp dụng theo các văn bản trên. Công văn số 3421 TC/TCT ngày 12/07/1999 của Bộ Tài chính chỉ là văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP của Chính phủ về thuế GTGT; theo điểm 1 Mục III Phần H Thông tư số 122/2000/TT-BTC quy định Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2001 và thay thế Thông tư số 89/1998/TT-BTC. Vì vậy từ 1/1/2001 việc áp dụng thuế GTGT thực hiện theo Thông tư này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 268/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc Xác định nghĩa vụ thuế đối với trường hợp giải thể, thanh lý tài sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.779
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40