Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 943/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về thuế GTGT hàng chuyển khẩu

Số hiệu: 943/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 943/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT  hàng chuyển khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Phúc Sinh

Trả lời công văn số 29-01/2007 ngày 09/01/2007 của Công ty TNHH Quốc tế Phúc Sinh về việc thuế GTGT hàng bán theo phương thức chuyển khẩu; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 22 mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy đinh: “Hàng chuyển khẩu” không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Quốc tế Phúc Sinh kinh doanh hàng hóa xuất khẩu theo phương thức chuyển khẩu không thuộc diện chịu thế GTGT. Công ty lập hóa đơn GTGT bán ra dòng thuế suất không ghi gạch chéo.

Hàng tháng Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT Tờ khai thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư số 127/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 của Bộ Tài chính. Do hàng hoá mua vào không hiện diện tại Việt Nam nên không phát sinh số thuế GTGT đầu vào nhưng Công ty vẫn phải kê khai đầy đủ giá trị hàng hóa mua vào/ bán ra của lô hàng này vào Tờ khai thuế GTGT hàng tháng (hàng hóa mua vào ô số 16, hàng hóa bán ra ô số 26). Việc xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c.1.2 mục III Phần III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Quốc tế Phúc Sinh biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ pháp chế;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS/

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 943/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về thuế GTGT hàng chuyển khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.121

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177