Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 933TCT-HTQT về việc trả lời về Hiệp định thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 933TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 30/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 933TCT/HTQT
V/v trả lời về Hiệp định thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Tổng cục thuế nhận được công văn số 179/ĐK ngày 7/3/2005 của Cục Đăng kiểm Việt Nam hỏi về việc Đăng kiểm Nhật Bản có thuộc đối tượng được miễn giảm thuế theo Thông tư 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 về hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản (Hiệp định thuế) giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam hay không. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Điểm 2.1 Khoản 2 Mục II phần A Thông tư 133/2004/TT-BTC thu nhập từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài chỉ bị đánh thuế tại Việt Nam nếu doanh nghiệp đó có một cơ sở thường trú tại Việt Nam và thu nhập đó liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cơ sở thường trú đó. Trong trường hợp này doanh nghiệp đó chỉ bị đánh thuế tại Việt Nam trên phần thu nhập phân bổ cho cơ sở thường trú đó.

Trên cơ sở thoả thuận đã ký giữa Đăng kiểm Việt Nam và Đăng kiểm Nhật Bản, Đăng kiểm Việt Nam được coi là một cơ sở thường trú của Đăng kiểm Nhật Bản tại Việt Nam theo quy định tại các Khoản 1, 2, 4 Điều 5 Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Nhật Bản. Vì vậy, thu nhập mà Đăng kiểm Nhật Bản thu được từ Việt Nam sẽ phải nộp thuế tại Việt Nam theo chế độ thuế đối với tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam theo quy định tại Thông tư 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính.

Khi đã nộp thuế thay Đăng kiểm Nhật Bản, Đăng kiểm Việt Nam thực hiện xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam để Đăng kiểm Nhật được khấu trừ số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với khoản thu nhập trên khi kê khai, nộp thuế tại Nhật.

Tổng cục Thuế xin thông báo để Cục Đăng kiểm biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), HTQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 933TCT-HTQT về việc trả lời về Hiệp định thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.973
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90