Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 909 TCT/DNK ngày 30/03/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời chính sách thuế

Số hiệu: 909TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 30/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 909 TCT/DNK
V/v Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1796/CT-TTHT ngày 03 tháng 3 năm 2004 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc Công ty TNHH Huyền Ngọc xin nộp thuế thay cho người bán không xuất hoá đơn để được tính trị giá vốn. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 94/2003/TTLT/BTC-BTM-BCA ngày 8 tháng 10 năm 2003 hướng dẫn chế độ sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường thi hàng hoá là vật tư mua, nhận, còn tồn lại hoặc đã đa vào sản xuất, tiêu thụ không có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp bị xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và không được chấp nhận là căn cứ dể tính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Thông tư số 73 TC/TCT ngày 20 tháng 10 năm 1997, Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5 tháng 2 năm 1999, Thông tư số 92/1997/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 1997, Thông tư số 140/1999/TT-BTC ngày 2 tháng 12 năm 1999 của Bộ Tài chính. Như vậy,  Cục thuế đề nghị cho truy thu thuế GTGT và thuế TNDN khâu lưu thông đối với hàng hoá mua vào không có hoá đơn, chứng từ hợp lệ là không phù hợp.

Theo quy định tại Điều 16, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế đối với cơ sở kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, căn cứ để cơ quan thuế ấn định là tài liệu Điều tra về tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh hoặc căn cứ vào thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề có quy mô kinh doanh tương đương.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào các quy định nêu trên kiểm tra về hợp đồng mua, hồ sơ nhập khẩu, chứng từ thanh toán đối với 03 đầu máy xe lửa để xác định cụ thể việc mua bán của Công ty TNHH Huyền Ngọc, nguyên nhân mua nhưng không được bên bán xuất hoá đơn. Nếu kết quả xác định Công ty thực tế có mua hàng nhưng không lấy được hoá đơn vì lỗi bên bán thì Cục Thuế căn cứ vào giá mua trên hợp đồng hoặc tờ khai nhập khẩu tính chi phí hợp lý để ấn định thu nhập chịu thuế làm cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Nếu trong quá trình xử lý có vướng mắc yêu cầu Cục thuế báo cáo cụ thể với các ngành liên quan và Tổng cục Thuế để hướng dẫn giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 909 TCT/DNK ngày 30/03/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.089
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10