Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 798TCT/DNK về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân của các đại lý bán hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 798TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 21/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 798TCT/DNK
V/v: thuế TNCN

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại Lô Hội
(199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3)

 

Trả lời công văn số 002/CV/ATC-2005 ngày 03/01/2005 của Công ty hỏi về chính sách thuế thu nhập cá nhân của các đại lý bán hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về thuế thu nhập đối với các cá nhân làm đại lý bán hàng

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2 công văn số 13692 TC/TCT ngày 23/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập của các cá nhân làm đại lý: Trường hợp Công ty có nhiều cá nhân làm đại lý phân phối hàng hóa thì để phân biệt hoa hồng đại lý thuộc diện khấu trừ 10% thì các cá nhân làm đại lý phải có văn bản cam kết với Công ty về hình thức đại lý của mình:

+ Nếu cá nhân làm đại lý có văn bản cam kết là đại lý ổn định (không xác định thời hạn hay đại lý duy nhất) của Công ty và khoản hoa hồng đại lý nếu đến mức chịu thuế sẽ được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính. Công ty (cơ sở chi trả hoa hồng) có trách nhiệm khấu trừ thuế, kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC .

+ Nếu cá nhân làm đại lý là đại lý ký hợp đồng với nhiều cơ sở giao đại lý hay cá nhân làm việc tại một nơi nhưng ký hợp đồng làm thêm đại lý thì khoản thu nhập từ hoa hồng đại lý có giá trị từ 500.000 đồng trở lên thuộc diện tạm khấu trừ 10%. Công ty có trách nhiệm tạm khấu trừ thuế theo từng lần trước khi chi trả hoa hồng cho người đại lý để nộp vào Ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC. Cuối năm các cá nhân đại lý và Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế thu nhập theo hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC .

Trường hợp cơ quan thuế qua kiểm tra thấy các cá nhân nhận làm đại lý cố tình kê khai sai hình thức đại lý của mình để trốn thuế thì các đại lý sẽ bị xử lý truy thu thuế và phạt.

- Về việc khấu trừ tiền thuế thu nhập đối với thu nhập đại lý của tháng 12/2004 nhưng đến tháng 01/2005 mới chi trả.

- Quy định về việc thu thuế đối với hoa hồng từ dịch vụ đại lý của các cá nhân làm đại lý theo hình thức đại lý (đại lý có đăng ký kinh doanh, đại lý không có đăng ký kinh doanh) theo hướng dẫn tại công văn số 13692 TC/TCT ngày 23/11/2004 của Bộ Tài chính được thực hiện bắt đầu từ ngày 01/01/2005. Đối với những khoản hoa hồng được trả trước ngày 01/01/2005, các đại lý tiếp tục thực hiện nộp thuế thu nhập theo phương thức khấu trừ tại nguồn với thuế suất 5% đến ngày 31/12/2004.

Do đó đối với khoản hoa hồng đại lý của tháng 12/2004 nhưng thực tế trả sau ngày 01/01/2005 thì đề nghị Công ty thực hiện tạm khấu trừ 10%, cá nhân làm đại lý nhận khoản thu nhập này sẽ kê khai quyết toán thu nhập nhận được vào thu nhập chịu thuế của năm 2005.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng B. TCT
- Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh
- Lưu: VP (HC), DNK (2b)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 798TCT/DNK về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân của các đại lý bán hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.050
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156