Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 638TCT/PCCS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 638TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 638TCT/PCCS
V/v c/s thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 9280/CT-TTra-Đ1 ngày 14/9/2004 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì: Trường hợp doanh nghiệp trong nước mua hàng hóa trong kho ngoại quan của một doanh nghiệp nước ngoài mà số hàng hóa này không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam; sau đó bán cho một khách hàng nước ngoài khác để xuất khẩu thì hàng hóa đó thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Các khoản thuế GTGT đầu vào của chi phí quản lý chung sẽ phải phân bố theo tỷ lệ giữa doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế GTGT.

Thủ tục hải quan, hồ sơ cần thiết để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong trường hợp này được thực hiện như hàng chuyển khẩu, quá cảnh, hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu … theo quy định tại Điểm 22 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC.

Khoản thu nhập nhận được từ hoạt động này phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Mục V Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 638TCT/PCCS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.128
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112