Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6229/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 24/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6229/TC/TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 6229 TC/TCT NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

 

Bộ Tài chính nhận được Công văn của một số Văn phòng đại diện, Sở Thương mại của các địa phương hỏi về việc nộp thuế thu nhập cá nhân của các Văn phòng đại diện về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Căn cứ Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì:

- Điểm 3.3.1.2 Mục III quy định: "Trường hợp cơ quan quản lý không trực tiếp chi trả thu nhập, nhưng do chức năng nhiệm vụ có thực hiện việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức có cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế, nếu đảm bảo việc thu thuế thu nhập được tập trung kịp thời và được cơ quan thuế chấp nhận thì được thu và nộp thuế vào NSNN theo quy định".

- Điểm 2.1 Mục IV quy định: "Cơ quan chi trả thu nhập được hưởng khoản tiền thù lao tính trên số tiền thuế thu nhập đã khấu trừ trước khi nộp vào NSNN để dùng vào mục đích trang trải các chi phí cho việc tổ chức thu nộp thuế và khen thưởng cho cá nhân có thành tích trong việc tổ chức thu nộp thuế theo tỷ lệ 0,5% đối với số thuế thu được từ thu nhập thường xuyên, 1% đối với số thuế thu được từ khoản thu nhập không thường xuyên".

Theo quy định nêu trên và căn cứ vào hoạt động của các Văn phòng đại diện thì các Văn phòng đại diện được lựa chọn 1 trong 2 cách kê khai nộp thuế TNCN; đăng ký nộp thuế tại các Cục thuế hoặc nộp thuế thông qua đơn vị được cơ quan thuế ủy quyền thu thuế:

- Văn phòng đại diện đăng ký nộp thuế tại Cục thuế địa phương thì thực hiện kê khai thu nhập, đăng ký nộp thuế theo đúng các quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC.

- Văn phòng đại diện nộp thuế thông qua đơn vị được cơ quan thuế ủy quyền thu thuế thì hàng tháng các Văn phòng đại diện phải thực hiện kê khai thu nhập, thuế thu nhập phải nộp cho đơn vị được ủy quyền thu thuế để kê khai nộp thuế vào NSNN theo các văn bản hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cục thuế địa phương có văn bản ủy quyền cho đơn vị có chức năng quản lý theo quy định tại điểm 3.3.1.2 Mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính (nêu trên) về việc thu nộp thuế TNCN. Đơn vị được ủy quyền được sử dụng tiền thù lao theo quy định tại điểm 2.1 Mục IV Thông tư số 81/2004/TT-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
---------------------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness
--------------------

No. 6229/TC/TCT
On: personal income tax payment by Vietnam-based rep offices

Hanoi, May 24, 2005

 

To: Provincial/municipal Tax Departments

The Finance Ministry has received official letters from some rep offices and provincial/municipal Trade Services, questioning about personal income tax payment by rep offices. Concerning this matter, the Ministry hereby provides guidance as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6229/TC/TCT ngày 24/05/2005 của Bộ Tài chính về nộp thuế thu nhập cá nhân của văn phòng đại diện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.907

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.244.12