Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 610TCT/DNK về việc xử lý vi phạm về sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 610TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 610TCT/DNK
V/v: Xử lý vi phạm về sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời công văn số 06 CT/TTr ngày 20/01/2005 của Cục thuế V/v Báo cáo việc công chức thuế vi phạm quy trình quản lý, sử dụng hóa đơn, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 6 Mục IV Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định:

“ Đối với cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp có sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phát sinh không thường xuyên có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì được cơ quan thuế cung cấp hóa đơn lẻ để sử dụng cho từng trường hợp. Người cung cấp hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm gửi 01 liên hóa đơn (liên 3) cho cơ quan thuế. Cơ quan thuế mở sổ theo dõi việc cấp, sử dụng hóa đơn đối với các đối tượng và trường hợp này”.

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2943 TCT/NV6 ngày 7/8/2002 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn:

“3. Trình tự, thủ tục cấp:

Cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp không có ĐKKD nhưng có phát sinh không thuờng xuyên doanh thu sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì phải có hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Căn cứ vào hợp đồng, cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ và được lập tại Chi cục Thuế theo từng số. Người bán hàng hóa dịch vụ được nhận liên 1, 2 chữ ký của khách hàng được ký trực tiếp lên liên 1, 2 của hóa đơn, liên 3 của hóa đơn do cơ quan thuế nơi cấp hóa đơn quản lý, lưu giữ.

Cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là đối tượng không có ĐKKD, không được cấp mã số thuế. Để phân biệt giữ hóa đơn cấp lẻ và hóa đơn của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có ĐKKD và có mã số thuế. Chi cục nơi cấp hóa đơn lẻ phải đóng dấu của Chi cục Thuế vào phía trên, bên trái của hóa đơn cấp lẻ cho các đối tượng nộp thuế”.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC và hướng dẫn tại công văn số 2943 TCT/NV6 nêu trên, đề nghị Cục thuế kiểm tra cụ thể:

- Việc cấp hóa đơn lẻ của Chi cục Thuế Thị xã Trà Vinh cho hộ cá thể kinh doanh ngành vận tải đã nghỉ có thực hiện đúng theo quy định của việc cấp hóa đơn lẻ là cá nhân được cấp hóa đơn lẻ phải có hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Căn cứ vào hợp đồng, cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ và tổ chức thu thuế kịp thời ngay sau khi lập hóa đơn, nếu Chi cục Thuế không thực hiện theo quy định và đã cấp hóa đơn lẻ là vi phạm vào việc cấp và sử dụng hóa đơn.

- Chi cục Thuế Thị xã Trà Vinh chỉ đạo Đội trưởng Đội Thuế mượn dấu, mã số thuế của một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng (là đối tượng mở sổ sách kế toán và thực hiện nộp thuế GTGT tính trên doanh thu bán ra) để đóng vào hóa đơn làm mã số của người bán hàng là vi phạm vào việc sử dụng hóa đơn.

Cục Thuế phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra nắm kết quả điều tra và căn cứ vào hành vi và mức độ sai phạm của cán bộ thuế, của đối tượng nộp thuế thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan Thuế để xem xét xử lý theo thẩm quyền và báo cáo Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), DNK

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 610TCT/DNK về việc xử lý vi phạm về sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.932
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213