Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5751/BTC-TCT năm 2019 về báo cáo giải quyết đơn kiến nghị về cập nhật thay đổi thông tin Đăng ký thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 5751/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 21/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5751/BTC-TCT
V/v báo cáo giải quyết đơn kiến nghị của VPĐD  Biopharm  Chemicals Co., Ltd

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 2368/VPCP-ĐMDN ngày 26/3/2019 của Văn Phòng Chính Phủ về việc các kiến nghị của Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co., Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh theo đó Văn phòng đại diện kiến nghị việc cập nhật thay đổi thông tin Đăng ký thuế chưa kịp thời của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tại Công văn số 4469 /CT- KTNB ngày 07/5/2019, đối với các kiến nghị của Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co., Ltd, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện rà soát, làm rõ các nội dung theo đơn kiến nghị; Qua rà soát cho thấy:

- Ngày 16/02/2018, Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co. Ltd tại TP.HCM gửi mẫu 08-MST bằng đường bưu chính cho Cục Thuế TP. HCM, đến Cục Thuế ngày 18/02/2019, đề nghị cập nhật thông tin trưởng VPĐD mới là ông Tạ Ngọc Lẫm, thẻ căn cước công dân số 037083000021, ngày cấp 14/03/2013.

- Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co. Ltd chỉ gửi 01 hồ sơ là Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST qua đường bưu điện mà không gửi kèm theo các giấy tờ khác theo quy định tại Điều 13, Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 nên Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chưa đủ cơ sở pháp lý để cập nhật thông tin thay đổi.

- Ngày 17/04/2019, Văn phòng đại diện đã bổ sung đầy đủ hồ sơ qua đường thư điện tử (email). Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã cập nhật thay đổi thông tin đăng ký thuế của Văn phòng đại diện vào ngày 17/04/2019.

- Ngày 03/5/2019, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã có Công văn số 4312/CT-KK trả lời cho Văn phòng đại diện (đính kèm).

- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã nhận thấy sự thiếu sót khi chưa kịp thời thông tin phản hồi cho Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co. Ltd. và đã thực hiện nghiêm túc rút kinh nghiệm đồng thời thông tin cho toàn bộ Cán bộ công chức thuộc bộ phận Kê Khai -Kế toán thuế biết để chấn chỉnh, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Bộ Tài chính xin thông tin để Văn phòng Chính phủ được biết và công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Phòng TM và Công nghiệp Việt Nam;
- Thanh tra BTC;
- Lưu: VT, TCT (VT,KK-KKT,KTNB (03b)).

TL. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5751/BTC-TCT năm 2019 về báo cáo giải quyết đơn kiến nghị về cập nhật thay đổi thông tin Đăng ký thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


207
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126