Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4312/CT-KK năm 2019 về thay đổi thông tin đăng ký thuế của Văn phòng đại diện do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4312/CT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Minh Tuấn
Ngày ban hành: 03/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4312/CT-KK
V/v: Thay đổi thông tin đăng ký thuế của VPĐD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: VPĐD Biopharm Chemicals Co. Ltd tại TP.HCM
02 Ngô Đức Kế (P.612), Q.1, TP.HCM

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có nhận được công văn số 1256/TCT- KTNB ngày 05/04/2019 của Tổng cục Thuế về việc giải quyết đơn kiện nghị của Văn phòng đại diện (VPĐD) Biopharm Chemicals Co. Ltd. tại thành phố Hồ Chí Minh, mã số thuế 0314020416, Cục Thuế TP.HCM có ý kiến như sau:

- Ngày 16/02/2018, VPĐD Biopharm Chemicals Co. Ltd. tại TP.HCM gửi mẫu 08-MST bằng đường bưu chính cho Cục Thuế TP.HCM, đến Cục Thuế ngày 18/02/2019, đề nghị cập nhật thông tin trưởng VPĐD mới là ông Tạ Ngọc Lẫm, thẻ căn cước công dân số 037083000021, ngày cấp 14/03/2013.

- Căn cứ Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính, điều 13 quy định về hồ sơ thay đổi thông tin:

“b) Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế:

b1) Đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc), hồ sơ gồm:

- Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ nay có thay đổi.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của VPĐD không kèm theo giấy phép đăng ký thay đổi của Sở Công thương, nên chưa đủ cơ sở pháp lý để Cục Thuế cập nhật thông tin thay đổi.

- Ngày 17/04/2019, VPĐD đã bổ sung đầy đủ hồ sơ qua đường thư điện tử (email). Cục thuế đã cập nhật thay đổi thông tin đăng ký thuế của VPĐD vào ngày 17/04/2019.

Trân trọng kính chào./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- P.TNCN:
- L
ưu VT-KK.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KÊ KHAI - KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Minh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4312/CT-KK năm 2019 về thay đổi thông tin đăng ký thuế của Văn phòng đại diện do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


116
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132