Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5253/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5253/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 16/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5253/TCT-CS
V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Hùng Anh Nhi.
(Đ/c: 32 Đường 37, Khu phố 2, P.Bình An, Quận 2, TP HCM. MST: 0315932461)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 10612/VPCP-ĐMDN ngày 19/11/2019 của Văn phòng Chính phủ v/v chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Hùng Anh Nhi về đề nghị sử dụng hóa đơn. V nội dung này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Nội dung phản ánh: Công ty TNHH Hùng Anh Nhi có nộp hồ sơ đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in lần đầu tại Chi cục Thuế Quận 2 TP HCM. Tuy nhiên, Chi cục Thuế Quận 2 TP HCM có Thông báo số 6092/TB-CCT ngày 21/10/2019 đề nghị Công ty thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử, lý do căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

2. Về việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành ph trực thuộc TW.

Đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Thuế Quận 2 TP HCM thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP , Khoản 2 Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTC và công văn số 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 nêu trên và báo cáo những nội dung nêu trong phản ánh của Công ty về Tổng cục Thuế (Vụ Chính sách) trước ngày 20/12/2019.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Hùng Anh Nhi được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ Tài chính (đ
báo cáo);
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để b/cáo);
- Cổng thông tin điện t
Chính phủ;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;

- Chi cục Thuế Quận 2 TP HCM;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5253/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


145

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224