Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4962/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất

Số hiệu: 4962/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4962/TCT-TS
V/v: chính sách thu lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2797/CT-THDT ngày 6/12/2006 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc thu lệ phí trước bạ đối với dự án khu dân cư, du lịch sinh thái, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 3(d) Mục III, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ, Bộ Tài chính đã có công văn số 7876/BTC-TCT ngày 26/6/2006 (bản photocopy kèm theo) gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Theo đó: "Các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê (không phân biệt đất trong hay ngoài công nghiệp, khu chế xuất) thì tổ chức kinh tế đó không phải nộp lệ phí trước bạ khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phải nộp lệ phí trước bạ trước khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Vì vậy, trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với Công ty cổ phần Phú Quý (theo quy định của pháp luật về đất đai) để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng rồi sau đó Công ty được chuyển nhượng, cho thuê thì Công ty cổ phần Phú Quý không phải nộp lệ phí trước bạ khi được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất được giao); Trường hợp Công ty cổ phần Phú Quý chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì người nhận quyền sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ trước khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với trường hợp Cục thuế nêu: "đối với việc UBND tỉnh giải quyết cho Công ty nếu nộp tiền sử dụng đất 01 lần được giảm 30% số tiền chuyển quyền sử dụng đất phải nộp có đúng theo quy định của pháp luật không?" Do không rõ Khoản "tiền chuyển quyền sử dụng đất" là Khoản thu gì và được quy định tại văn bản nào nên Tổng cục Thuế không có căn cứ để trả lời.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4962/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.076
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93