Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4800/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế nhà thầu đối với tổ hợp Nhà thầu Technip (TPC)

Số hiệu: 4800/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4800/TCT-ĐTNN
V/v: kê khai thuế nhà thầu đối với tổ hợp Nhà thầu Technip (TPC)

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Ban quản lý Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Trả lời công văn số 759/LDDQ-TCKT ngày 18/10/2006 của Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất về việc kê khai, nộp và quyết toán thuế đối với tổ hợp Nhà thầu Technip (TPC), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2, Mục I phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính và công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên thì trường hợp Tổ hợp nhà thầu Technip (TPC) ký hợp đồng với Tổng công ty dầu khí Việt Nam thực hiện việc thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, xây dựng và chạy thử gói thầu EPC số 1, 2, 3, 4 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Hợp đồng trọn gói chìa khóa trao tay), Nhà thầu TPC thực hiện chế độ kế toán Việt Nam giản đơn chỉ để phục vụ cho việc kê khai thuế GTGT, đã được Bộ Tài chính chấp nhận tại công văn số 15271/BTC-CĐKT ngày 29/11/2005; thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện nộp thuế theo phương pháp ấn định trên doanh thu thì việc thực hiện kê khai thuế GTGT và TNDN được thực hiện như sau:

+ Thuế GTGT: Tổ hợp nhà thầu TPC có trách nhiệm đăng ký, kê khai, khấu trừ thuế và nộp trực tiếp thuế GTGT tại Cục thuế Quảng Ngãi nơi Nhà thầu có văn phòng Điều hành theo hướng dẫn tại Phần C, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: Phù hợp với quy định tại Điểm 2, Mục II Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính và phù hợp với thỏa thuận giữa Tổ hợp Nhà thầu TPC và Chủ đầu tư (Tổng công ty dầu khí Việt Nam) tại Điều 4 Hợp đồng số 051705/PV-TPC ký ngày 17/5/2005 giữa Tổ hợp Nhà thầu Technip và Tổng công ty dầu khí Việt Nam, trong phạm vi 15 ngày kể từ ngày Ban quản lý Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất thực hiện thanh toán tiền cho Nhà thầu TPC, Nhà thầu TPC phải có trách nhiệm lập tờ khai và kê khai thuế TNDN theo mẫu số 02 – NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên, đồng thời chuyển cho Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất một bản để Ban Quản lý dự án thực hiện nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước.

Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận được tờ khai thuế TNDN do Nhà thầu TPC gửi, Ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất thực hiện nộp thuế TNDN vào Ngân sách Nhà nước thay cho Nhà thầu TPC. Ban quản lý dự án có trách nhiệm chuyển cho Nhà thầu TPC chứng từ nộp thuế (bản photocopy) để Nhà thầu làm cơ sở quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Nhà thầu TPC có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế đối với toàn bộ hợp đồng theo đúng quy định tại Phần C, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty dầu khí Việt Nam;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- Tổ hợp Nhà thầu Technip;
- Vụ Chính sách thuế;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4800/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế nhà thầu đối với tổ hợp Nhà thầu Technip (TPC)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.772
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6