Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4792/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Hồ sơ hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 4792/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4792/TCT-PCCS
V/v: Hồ sơ hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời công văn số 3584 CT/DN2 ngày 01/11/2004 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc về việc hồ sơ hoàn thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Trường hợp trong hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế có các hợp đồng, tờ khai… không có chữ ký trực tiếp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mà sử dụng dấu khắc sẵn chữ ký, nhưng sau đó doanh nghiệp đã phát hiện sai sót và gửi bổ sung, thay thế các hợp đồng, tờ khai đã sử dụng dấu chữ ký khắc sẵn bằng văn bản mới có chữ ký trực tiếp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì hồ sơ đã bổ sung văn bản mới có chữ ký trực tiếp được xem là hồ sơ hợp lệ để xem xét hoàn thuế GTGT theo quy định.

Các trường hợp hồ sơ thuế mà doanh nghiệp gửi cơ quan thuế đã sử dụng đóng dấu chữ ký khắc sẵn trong chứng từ, tài liệu không đúng với quy định của pháp luật (Luật Kế toán có hiệu lực từ 01/01/2004) thì cần phải rà soát lại và bổ sung Điều chỉnh thay thế đúng quy định theo hướng dẫn của Tổng cục tại công văn số 2826/TCT-PCCS ngày 9/8/2006.

2/ Tại Điểm 2, Mục I, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành về thuế GTGT quy định: "Số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư được hoàn có giá trị lớn từ 200 triệu trở lên thì được xét hoàn thuế theo từng quý".

Trường hợp Công ty TNHH xe buýt Daewoo Việt Nam bắt đầu kê khai thuế GTGT từ tháng 5/2006, nhưng chưa đi vào hoạt động, nay có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT (từ tháng 5 đến tháng 9/2006) trong số thuế GTGT đề nghị hoàn 526.737.202 đồng chủ yếu là phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp 466.434.756 đồng thì Công ty không đủ Điều kiện để được hoàn thuế theo từng quý đối với doanh nghiệp có đầu tư tài sản có số thuế đầu vào lớn hơn 200 triệu đồng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4792/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Hồ sơ hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.659
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40