Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4732/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc giảm thuế GTGT

Số hiệu: 4732/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4732/TCT-ĐTNN
V/v: giảm thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hải Phòng
- Công ty hữu hạn Shell Gas Hải Phòng

 

Trả lời công văn số GSH010506 ngày 11/5/2006 của Công ty hữu hạn Shell Gas Hải Phòng (Công ty) và công văn số 1091/CT-ĐTNN ngày 8/8/2006 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc đề nghị giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 1999 và năm 2000 của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 và Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 của Bộ Tài chính nếu Công ty năm 1999 và năm 2000 bị lỗ do nguyên nhân số thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thu trước đây thì Công ty thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT. Theo hướng dẫn tại công văn số 2700/TC-TCT ngày 25/3/2003 của Bộ Tài chính, năm 1999 số thuế GTGT được xét giảm là chênh lệch giữa số thuế GTGT phải nộp (bao gồm cả số thuế GTGT nộp ở khâu nhập khẩu) và số thuế phải nộp tính theo Luật thuế doanh thu trước đây, nhưng không vượt quá số lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo báo cáo của Cục thuế thành phố Hải Phòng tại công văn số 1091/CT-ĐTNN ngày 8/8/2006 thì Công ty thuộc đối tượng được xét giảm thuế GTGT năm 1999 theo hướng dẫn tại công văn số 2700/TC-TCT ngày 25/3/2003 nói trên. Đề nghị Cục thuế thành phố Hải Phòng kiểm tra xác định số thuế GTGT năm 1999 Công ty được giảm. Nếu số thuế GTGT năm 1999 Cục thuế đã xét giảm cho Công ty chưa tính đến số thuế GTGT nộp ở khâu nhập khẩu thì giảm tiếp cho Công ty theo nguyên tắc trên (số thuế phải nộp bao gồm cả số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu). Năm 2000 việc xét giảm thuế GTGT thực hiện theo đúng quy định tại Mục II, Phần H Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính. Căn cứ vào số giảm thuế GTGT, Cục thuế thành phố Hải Phòng hướng dẫn Công ty thực hiện hạch toán Điều chỉnh lại kết quả kinh doanh và số thuế nộp Ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế  thành phố Hải Phòng, Công ty hữu hạn Shell Gas Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4732/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc giảm thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.099
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93