Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4715 TCT/CS ngày 11/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc khấu trừ thuế đối với hoá đơn kê khai chậm

Số hiệu: 4715TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4715 TCT/CS
Về việc thuế GTGT đối với dịch vụ bán hàng đại lý hưởng hoa hồng

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 586 CT/QD ngày 30/10/2002 của Cục thuế tỉnh Sơn La về việc xử lý đối với một số hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào, đơn vị kê khai chậm quá thời gian theo qui định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 19/12/2000 của Bộ tài chính, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT qui định: "Thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của htáng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, trường hợp do lý do khách quan thì được khấu trừ trong thời gian tối đa là 03 tháng tiếp sau".Theo hướng dẫn trên thì chỉ có hoá đơn GTGT nếu chưa kê khai khấu trừ thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp theo; còn hoá đơn bán hàng  và bảng kê phát sinh tháng nào thì kê khai khấu trừ vào tháng đó.

2. Do tình hình thực tế, Tổng cục thuế đã có công văn số 1804/TC/T C T ngày 5/3/2002 về việc khấu trừ thuế GTGT đã hướng dẫn xử lý đối với các hoá đơn GTGT để quá 3 tháng mới kê khai khấu trừ như sau: "Các doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ đã nhận hoá đơn GTGT của bên bán nhưng chưa kê khai tính thuế kịp thời trong thời gian qui định 3 tháng, nếu xác định kê khai chậm do nguyên nhân khách quan thì được tính khấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn sau:

- Hoá đơn đã lập trước ngày 30/9/2002.

- Là hoá đơn hợp pháp được xác định bên bán đã kê khai nộp thuế GTGT.

Đối với các hóa đơn hợp pháp khác không được khấu trừ thuế, số thuế GTGT do kê khai chậm được hạch toán vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền đã thanh toán ghi trên hoá đơn bao gồm cả thuế GTGT".

Đề nghị Cục thuế tỉnh Sơn La kiểm tra cụ thể các hoá đơn của Ban quản lý dự án hiện đại hoá hệ thống cấp nước Sơn La để xử lý theo hướng dẫn trên.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Sơn La biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4715 TCT/CS ngày 11/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc khấu trừ thuế đối với hoá đơn kê khai chậm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.982
DMCA.com Protection Status