Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4643 TCT/HTQT ngày 31/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện thí điểm cơ chế tự khai - tự nộp thuế

Số hiệu: 4643TCT/HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4643 TCT/HTQT
V/v thực hiện thí Điểm cơ chế tự khai - tự nộp thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Long An
- Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Về việc triển khai thực hiện thí điểm cơ chế tự khai, tự nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Long An nêu tại công văn số 1371 CT/NV ngày 10 tháng 12 năm 2003 “V/v triển khai thực hiện thí điểm cơ chế tự khai - tự nộp thuế”, công văn số 1378 CT/NV ngày 11 tháng 12 năm 2003 “V/v báo cáo thực hiện thí điểm cơ chế tự khai - tự nộp thuế” kèm theo Quyết định số 1337 CT/QĐ ngày 8 tháng 12 năm 2003 “V/v thành lập Tổ thí điểm quản lý cơ chế đối tượng nộp thuế tự kê khai - tự nộp thuế” của Cục Thuế tỉnh Long An, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điểm 4 - Điều 1 - Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế co sở sản xuất kinh doanh (SXKD) tự kê khai, tư nộp thuế, trong năm 2004, việc thực hiện thí điểm sẽ tổ chức triển khai áp dụng đối với một số cơ sở SXKD được lựa chọn tại 2 Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh. Từ năm 2005, sẽ sơ kết và mở rộng thí điểm áp dụng đối với các cơ sở SXKD khác tại 2 Cục Thuế nói trên, đồng thời mở rộng thí điểm áp dụng tại một số Cục Thuế khác.

2. Để thực hiện theo lộ trình thí điểm nêu trên, Tổng cục Thuế dự kiến sau 6 tháng thực hiện thí điểm tại Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh sẽ sơ kết đánh giá kết quả thực hiện và lựa chọn một số Cục Thuế khác để tham gia thí điểm. Tổng cục Thuế sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các Cục Thuế được lựa chọn tham gia thí điểm để tiến hành công tác chuẩn bị như: chọn đối tượng nộp thuế thực hiện thí điểm, lựa chọn phòng tiến hành thí điểm, bố trí cán bộ, đào tạo cán bộ, tuyên truyền, tập huấn cho đối tượng nộp thuế, cài đặt hệ thống ứng dụng tin học cho thí điểm... Vì vậy, thời gian này đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố nghiên cứu kỹ Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính, công văn số 4203 TCT/TCCB ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Tổng cục Thuế “về việc hướng dẫn tổ chức bộ máy thực hiện thí điểm cơ chế tự khai, tự nộp thuế” và tổ chức thảo luận trong nội bộ, chuẩn bị trước các điều kiện khi được chọn làm thí điểm thì có thể thực hiện được ngay.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4643 TCT/HTQT ngày 31/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện thí điểm cơ chế tự khai - tự nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.064
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116