Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4608TCT/NV3 ngày 04/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc xử lý thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Số hiệu: 4608TCT/NV3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4608TCT/NV3
V/v xử lý thuế đối với NVL NK để sản xuất hàng XK

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty dệt Choong nam Việt  Nam

Trả lời công v ăn số 80/CN-VN ngày 30/10/2002 của Công ty dệt Choong nam Việt nam về việc xin miễn thuế cho nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng bán cho doanh nghiệp khác sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. thuế nhập khẩu: theo quy định tại tiết b, điểm 1, mục III, phần thứ II Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 hướng dẫn thực hiện  quy định về thuế đối với các  hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam thì khi nhập khẩu vật tư , nguyễn liệu để sản xuất sản phẩm bán cho doanh nghiệp khác để sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp phải nộp đủ thuế nhập khẩu theo quy định. Sau khi doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu đã  xuất khẩu sản phầm, doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu làm thủ tục gửi Bộ tài chính đề nghị hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm bán cho doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.

Trường hợp cụ thể của công ty dệt Choong nam  Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu có thuế suất thuế nhập khẩu là 0% thì khi doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu đã xuất khẩu sản phẩm không phát sinh thuế thuế nhập khẩu được hoàn.

2. Thuế giá trị gia tăng: theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của  Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì trường hợp Công ty nhập khẩu nguyên liêu, vật tư để sản xuất sản phẩm bán cho doanh nghiệp khác tại Việt Ban phải nộp đủ thuế GTGT theo đúng quy định. Số thuế GTGT nộp ở khẩu nhập khẩu được  tính là số thuế GTGT đầu vào khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ. Trường hợp trong kỳ nộp thuế của  doanh nghiệp có số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra, cơ quan thuế sẽ thực hiện việc hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty dệt Choong nam Việt  Nam biết thực hiện./.

 

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4608TCT/NV3 ngày 04/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc xử lý thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.895
DMCA.com Protection Status