Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4548 TCT/NV1 ngày 29/11/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc xử lý vi phạm hoá đơn thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 4548TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 29/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4548 TCT/NV1
V/v xử lý vi phạm hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 2050 CT/NQD ngày 1/8/2002 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty TNHH Hải Liên, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Thông tư số 30/2001/T T-BTC ngày 16/5/2001 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/C198/TT-BTC ngày 22/9/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định tại Điểm 4, Mục III, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành luật thuế GTGT thì: Các đối tượng được hoàn thuế khi lập và gửi hồ sơ hoàn thuế đến cơ quan thuế phải kê khai đúng, trung thực các số liệu kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật số liệu kê khai. Mọi trường hợp sai sót nếu kiểm tra, phát hiện đều bị xử lý truy thu thuế. Tuỳ theo nguyên nhân và mức độ vi phạm còn bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật.

Căn cứ qui định nêu trên, trường hợp hồ sơ xin hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Hải Liên có hoá đơn GTGT mua hàng của Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng và dịch vụ Hoa Trang (Gọi tắt là Công ty Hoa Trang), Công ty Hoa Trang đã được Cục thuế tỉnh Đồng Nai xác minh là doanh nghiệp cung cấp hoá đơn khống đầu vào cho Công ty TNHH Hải Liên (tại công văn số 912/C T - NQD ngày 5/7/2002) thì Cục thuế tỉnh Quảng Ninh ra quyết định thu hồi ngay số thuế GTGT của các hoá đơn bất hợp pháp (do Công ty Hoa Trang cung cấp) đã hoàn cho Công ty TNHH Hải Liên và tiến hành kiểm tra tình hình kê khai, nộp thuế, sử dụng hoá đơn của Công ty TNHH Hải Liên để xử lý vi phạm theo qui định.

Các trường hợp hoàn thuế từ 1/10/2002 xử lý theo qui định tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành luật thuế GTGT.

Tổng Cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4548 TCT/NV1 ngày 29/11/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc xử lý vi phạm hoá đơn thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.906
DMCA.com Protection Status