Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4440/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4440/TCT-PCCS
V/v:chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong

Trả lời công văn số 49/CV-NTP ngày 17/9/2006 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 2 Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế trong kỳ được tính theo định mức tiêu hao vật tư hợp lý và giá thực tế xuất kho… Kết thúc năm, cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán vật tư, phân tích tình hình thực hiện định mức tiêu hao vật tư…". Căn cứ quy định trên thì giá trị nguyên liệu sử dụng vào sản xuất được tính vào chi phí hợp lý theo mức tiêu hao thực tế và giá thực tế xuất kho. Tại Điểm 4 Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: chi thưởng sáng kiến, cải tiến mà sáng kiến này mang lại hiệu quả kinh doanh thì được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, nếu Công ty có đủ căn cứ để chứng minh chi thưởng cho sáng kiến Tiết kiệm được vật tư nguyên liệu trong sản xuất thì Khoản chi thưởng cho sáng kiến mang lại hiệu quả là Tiết kiệm nguyên vật liệu được tính vào chi phí hợp lý. Còn trường hợp mức tiêu hao thực tế thấp hơn định mức do định mức không phù hợp thì Khoản chi thưởng do Tiết kiệm nguyên liệu không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Trường hợp hộ cá thể kinh doanh nhận bán hàng cho Công ty để hưởng chiết khấu, nếu các hộ cá thể kinh doanh đã đăng ký thuế GTGT và đăng ký thuế thu nhập doanh nghiệp thì Khoản chiết khấu bán hàng Công ty chi trả cho các hộ cá thể kinh doanh không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Công ty phải xuất trình chứng từ hợp pháp của hộ cá thể kinh doanh đối với Khoản chiết khấu bán hàng nhận được.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hải Phòng;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4440/TCT-PCCS ngày 28/11/2006 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.602

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!