Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4432/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4432/TCT-PCCS
V/v: thủ tục cưỡng chế thu đủ  tiền thuế, tiền phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời Công văn số 2129/CT-TTr1 ngày 03/11/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về thủ tục cưỡng chế thu tiền thuế, tiền phạt chậm nộp; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 123 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định: “Trong trường hợp luật có quy định khác thì áp dụng theo quy định của luật”.

- Căn cứ Điều 20 Luật thuế GTGTKhoản 9, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì Thủ trưởng cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế có quyền xử lý: “… nếu quá thời hạn nộp thuế mà cơ sở kinh doanh chưa nộp thì ra thông báo về số thuế phải nộp và số tiền phạt chậm nộp theo quy định tại Khoản 2, Điều 19 của Luật này; nếu cơ sở kinh doanh vẫn không nộp đủ số thuế, số tiền phạt theo thông báo thì có quyền áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 của Luật này để đảm bảo thu đủ số thuế, số tiền phạt”.

Căn cứ các quy định trên, Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính có quy định không phù hợp với quy định của Luật thuế GTGT thì được thực hiện theo quy định của Luật thuế GTGT.

Vì vậy, việc cưỡng chế đối với cơ sở kinh doanh không thực hiện nộp tiền thuế, tiền phạt theo thông báo của cơ quan thuế được căn cứ vào thông báo về số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp mà cơ sở kinh doanh không chấp hành để áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Nghị định số 37/2005/NĐ-CP mà không phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế các tỉnh, TP
- Lưu VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4432/TCT-PCCS ngày 05/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc thủ tục cưỡng chế thu tiền thuế, tiền phạt chậm nộp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.665

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214