Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4400 TCT/NV5 ngày 10/12/2003 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế

Số hiệu: 4400TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4400 TCT/NV5
V/v hướng dẫn thực hiện chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty TNHH YAZAKI Hải Phòng Việt Nam

Trả lời công văn số 03102003-YHV-ACC ngày 22 tháng 10 năm 2003 của Công ty TNHH YAZAKI Hải Phòng Việt Nam, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Tiết c. Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000: Điểm 3.b Phần Thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tài chính thì:

- Trường hợp Công ty muốn thiêu huỷ hàng hoá, nguyên vật liệu, Công ty tiến hành lập Hội đồng thiêu huỷ hàng hoá, nguyên vật liệu, lý do tiêu huỷ, lập Bảng kê hàng hoá đề nghị huỷ Biên bản này được lưu giữ để làm căn cứ điều chỉnh thuế GTGT đầu vào. Thuế GTGT  đầu vào tương ứng với số hàng tiêu huỷ không được khấu từ (kể cả chi phí tiêu huỷ hàng nếu có đủ chứng từ) được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Chi phí nguyên vật liệu linh  kiện hàng tiêu huỷ, chi phí trích lập dự phòng cho hàng tiêu huỷ Công ty không được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Về xác định doanh thu xuất khẩu sản phẩm: căn cứ lượng hàng thực tế xuất khẩu, hoá đơn GTGT, chứng từ thanh toán qua Ngân hàng phải phù hợp với Hợp đồng và dựa trên nguyên tắc giá thị trường.

- Năm kê khai, quyết toán các loại thuế, Công ty phải căn cứ vào năm dương lịch. Riêng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu trường hợp Công ty được phép áp dụng năm tính thuế khác với năm tài chính nêu trên thi được quyết toán theo năm tài chính đó.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4400 TCT/NV5 ngày 10/12/2003 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.809
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126