Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4326/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4326/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Công Ty Cổ Phần Cơ Khí 3-2 Thái Nguyên

Trả lời công văn số 218 CV/TV ngày 15/9/2006 của Công ty Cổ phần Cơ khí 3-2 Thái Nguyên về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Điều 13 Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ quy định: "Doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần là hình thức đầu tư mới, được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

Trường hợp những doanh nghiệp không đủ Điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì được giảm 50% thuế lợi tức (thuế TNDN) trong 02 năm liên tiếp kể từ khi chuyển sang hoạt động theo Luật công ty".

Theo quy định nêu trên, Công ty Cổ phần Cơ khí 3-2 Thái Nguyên được chuyển đổi từ DNNN thực hiện cổ phần hóa nếu đáp ứng được Điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ thì được ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước. Trường hợp không đáp ứng được các Điều kiện theo quy định nêu trên thì chỉ được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm liên tiếp kể từ khi hoạt động theo Luật công ty (năm 2002 và 2003). Tại Điểm 5.4.1 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Đến hết kỳ tính thuế năm 2003, cơ sở kinh doanh vừa hết thời gian được miễn thuế và hết thời gian giảm thuế theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp thì không thuộc diện được hưởng miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC , Thông tư số 88/2004/TT-BTC". Như vậy, đến hết năm 2003 Công ty vừa hết thời hạn được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện DNNN thực hiện cổ phần hóa thì không thuộc đối tượng được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư 128/2003/TT-BTC , Thông tư số 88/2004/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Cơ khí 3-2 Thái Nguyên được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Thái Nguyên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4326/TCT-PCCS ngày 21/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.464

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!