Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4248/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn và hạch toán chi phí đối với hàng mẫu dùng thử

Số hiệu: 4248/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4248/TCT-ĐTNN
V/v: sử dụng hóa đơn GTGT hàng xuất dùng thử

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 6162/CT-TT&HT ngày 5/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc lập hóa đơn và hạch toán chi phí đối với hàng mẫu dùng thử, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 5.4, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: đối với sản phẩm, hàng hóa xuất để tiêu dùng nội bộ, khuếyn mại, quảng cáo phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, cơ sở sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh hay khuyến mại, quảng cáo không thu tiền. Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn để làm chứng từ hạch toán.

Theo quy định tại Điểm 3, Mục I, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên thì: sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng hoặc để trả thay lương (trừ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo theo quy định tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 5/5/1999 của Chính phủ về khuyến mại quảng cáo thương mại, hội chợ triển lãm thương mại không phải tính thuế GTGT), giá tính thuế GTGT được xác định theo giá tính thuế của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Căn cứ các quy định trên đây, trường hợp của Công ty TNHH Rohto-Mentholatum xuất hàng mẫu cho khách hàng dùng thử miễn phí được coi là hàng khuyến mại không thu tiền. Công ty phải xuất hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ là hàng mẫu cho khách hàng dùng thử không thu tiền. Nhưng không phải tính thuế GTGT đầu ra và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa này. Việc xuất hàng cho khách hàng dùng thử phải áp dụng theo quy chế của Công ty, phải hạch toán riêng và được tính vào chi phí hợp lý hợplệ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức khống chế quy định tại Điểm 11, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Rohto-Mentholatum VN
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4248/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn và hạch toán chi phí đối với hàng mẫu dùng thử

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.706

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170