Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 419/TCT-TS về thu lệ phí trước bạ đối với đất thuê do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 419/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 419/TCT-TS
V/v thu lệ phí trước bạ đối với đất thuê

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên

Trả lời công văn số 02/TNMT ngày 2/1/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên về việc đối tượng nộp lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về lệ phí trước bạ đối với đất thuê, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 8/1/2007 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ, trong đó tại điểm 2, mục I Thông tư này đã sửa đổi quy định tại điểm 4, mục III, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC, trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ là: “Đất thuê của nhà nước hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp.”

Đồng thời, tại điểm 9, mục I Thông tư này đã bãi bỏ quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất thuê tại điểm g, khoản 1 (1.2), mục I, Phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC.

Vì vậy, đối với các trường hợp thuê đất của Nhà nước hoặc thuê lại đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho khu công nghiệp không phải nộp lệ phí trước bạ đối với đất thuê khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Hưng Yên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 419/TCT-TS ngày 22/01/2007 về thu lệ phí trước bạ đối với đất thuê do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.046

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219