Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 417/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền bồi thường vào tiền thuê đất

Số hiệu: 417/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 417/TCT-TS
V/v: khấu trừ tiền bồi thường vào tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 5212/CT-QLDN1 ngày 28/12/2006 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Bộ Tài chính đã có công văn số 15130/BTC-TCT ngày 30/11/2006 gửi Cục thuế các địa phương hướng dẫn việc khấu trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất. Tại điểm 2 công văn này quy định: "Tổ chức, cá nhân thuê đất đã chi trả tiền bồi thường đất theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và năm 2005 nộp tiền thuê đất theo Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành văn bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì không được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp; Kể từ ngày 01/01/2006 trở đi nếu tiếp tục thuê đất và nộp tiền thuê đất theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì được khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất đã chi trả theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP của thời gian thuê đất còn lại vào tiền thuê đất phải nộp của thời gian thuê đất còn lại".

Do vậy, trường hợp Công ty LD CPK Ban Tham đã chi trả tiền bồi thường đất theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP , năm 2006 Công ty tiếp tục thuê đất và nộp tiền thuê đất theo quy định của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì được trừ số tiền đã chi trả (nêu trên) vào tiền thuê đất phải nộp của thời gian thuê đất còn lại.

Đề nghị Cục thuế căn cứ quy định tại công văn nêu trên và các quy định liên quan khác để giải quyết cụ thể đúng quy định. Nếu có vướng mắc thì phản ánh về Tổng cục Thuế để được giải đáp.

2/ Tại điểm 2 mục IV phần B Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP quy định: "…; tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất (gọi chung là tiền bồi thường đất) được trừ vào tiền thuê đất phải nộp chỉ tính cho diện tích đất phải nộp tiền thuê đất…".

Như vậy, trường hợp Công ty đã đủ điều kiện được trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất phải nộp thì chỉ được trừ theo diện tích ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 417/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền bồi thường vào tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.427
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93