Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4160TCT/HTQT ngày 04/11/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc chính sách thuế GTGT

Số hiệu: 4160TCT/HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 04/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4160TCT/HTQT
V/v: Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Hội đồng Anh

Trả lời thư ngày 26/9/2002 của quý Hội đồng về Thuế Giá trị Gia tăng (GTGT), Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Hội đồng Anh tại Việt Nam được miễn thuế GTGT như đối với các phái đoàn ngoại giao thể theo Điều 6 mục 2a của Hiệp định về quy chế hoạt động của Hội đồng Anh thì về nguyên tắc thủ tục hồ sơ miễn thuế cũng giống như của phái đoàn ngoại giao, cụ thể:

1. Đối với hàng hoá nhập khẩu

Theo qui định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 76/2002/NĐ-CP ngày 13/9/2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Thuế GTGT và Mục I Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nôi dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Thuế GTGT, hàng hoá nhập khẩu của Hội đồng Anh theo qui định trong Pháp lệnh miễn trừ ngoại giao thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Thủ tục xử lý không thu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu được qui định tại Điểm 20 Mục II Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC  nêu trên thực hiện theo qui định tại Mục I Phần D Thông tư số 172/1988/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính về miễn thuế nhập khẩu, theo đó, Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện việc giải quyết miễn thuế.

Như vậy, đề nghị Hội đồng Anh liên hệ với Tổng cục Hải quan về các thủ tục hồ sơ liên quan.

2. Đối với hàng mua tại Việt Nam

Theo qui định tại Nghị định số 76/2002/NĐ-CP ngày 13/9/2002, Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 nêu trên và công văn số 3938TCT/NV5 ngày 21/10/2002 (đính kèm), các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo qui định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hoá, dịch vụ qui định tại điểm 20, mục II, Phần A, Thông sư số 12/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính tại Việt Nam để sử dụng được hoàn lại số thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn. Các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao phải lưu giữ các hoá đơn GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ được miễn trừ thuế GTGT để thực hiện hoàn thuế GTGT.

Thủ tục hồ sơ miễn và hoàn thuế sẽ có hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Tổng cục thuế sẽ thông báo cho Hội đồng Anh các thủ tục chi tiết sau khi có Thông tư hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục thuế thông báo để Quý Hội đồng biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4160TCT/HTQT ngày 04/11/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc chính sách thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.132
DMCA.com Protection Status