Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4126/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân đối với khoản phụ cấp ưu đãi của cán bộ giảng dạy của trường Đại học Mỏ địa chất

Số hiệu: 4126/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 14/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4126/TCT-DNK
V/v: Trả lời về chính sách thuế
Thu nhập cá nhân.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục Thuế Tp. Hà Nội.

Trả lời công văn số 21520 CT/HTr ngày 24/10/2005 của Cục thuế Hà Nội hỏi về việc thuế thu nhập cá nhân đối với Khoản phụ cấp ưu đãi của cán bộ giảng dạy của trường Đại học Mỏ địa chất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2.1, Điểm 4.1 Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thì:

Khoản phụ cấp ưu đãi đối với các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập của Nhà nước quy định tại Quyết định số 973/1997/QĐ-TTg ngày 17/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ là Khoản thu nhập không thuộc diện chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Các Khoản thu nhập khác (như thu nhập do dạy thêm giờ, vượt giờ, phụ cấp “đứng lớp” do các trường tự quy định...) ngoài quy định tại Quyết định này phải tính thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục THuế TP Hà Nội và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trường ĐH mỏ địa chất;
- Lưu: VT, PCCS, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4126/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân đối với khoản phụ cấp ưu đãi của cán bộ giảng dạy của trường Đại học Mỏ địa chất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.769

DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255