Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4107 TCT/NV5 ngày 14/11/2003 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế

Số hiệu: 4107TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4107 TCT/NV5
V/v hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội ngày 14 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty Panasonic AVC Việt Nam

Trả lời công văn số 03403 VT/TGĐ-PAVCV ngày 09 tháng 10 năm 2003 của Công ty Panasonic AVC Việt Nam hỏi về việc hanh huỷ hoá đơn bán hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Công ty Panasonic AVC Việt Nam đã ký Hợp đồng du lịch với Công ty TNHH DL TM& DV Việt, Công ty đã tạm ứng cho bên bán một phần tiền trong Hợp đồng thì bên bán phải lập phiếu thu khi nhận tiền tạm ứng.

- Trường hợp bên bán (Công ty TNHH DL TM& DV Việt) đã phát hành hoá đơn đối với tiền bên mua tạm ứng là sai chế độ quy định về sử dụng hoá đơn. Tuy nhiên, do 2 bên thoả thuận huỷ bỏ Hợp đồng, cho nên phải lập Biên bản thu hồi lại hoá đơn mà bên bán đã phát hành giao cho bên mua với lý do huỷ bỏ Hợp đồng kinh doanh. Biên bản ghi rõ số hoá đơn, số tiền, lý do huỷ Hợp đồng theo hướng dẫn tại Điểm 5.8, Mục IV, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính. Biên bản này là căn cứ để tính doanh thu của bên mua năm 2003 và bên bán kê khai điều chỉnh số thuế GTGT đầu ra.

Trường hợp Công ty phải thường khuyến mại cho các đại lý theo thoả thuận thì Công ty phải căn cứ vào hợp đồng khuyến mại ký giữa Công ty và cửa hàng hoặc đại lý, để lập chứng từ chi tiền ghi rõ là khoản chi thưởng khuyến mại, chứng từ chi này phải có đầy đủ chữ ký của các bên, người duyệt chi chịu trách nhiệm đối với khoản chi này thì khoản chi này được hạch toán vào chi phí khác và chỉ được tính vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế TNDN theo mức khống chế quy định tại điểm 3.Bộ Giao thông Vận tải, Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tài chính.

Các cửa hàng hoặc đại lý nhận được khoản tiền thưởng khuyến mại trên phải viết phiếu thu tiền và phải hạch toán vào thu nhập khác để tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Panasonic AVC Việt Nam biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4107 TCT/NV5 ngày 14/11/2003 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.102
DMCA.com Protection Status

IP: 54.157.61.68