Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4090/TCT-CNTT năm 2020 về việc đăng ký là Tổ chức cung cấp dịch vụ truyền, nhận dữ liệu hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, cung ấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4090/TCT-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Quang Toàn
Ngày ban hành: 30/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  4090/TCT-CNTT
V/v  Phúc đáp công văn số 01200720/SDS-DK

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams

Ngày 24/8/2020, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0120072020/SDS-DK ngày 05/08/2020 của Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams về việc đăng ký là Tổ chức cung cấp dịch vụ truyền, nhận dữ liệu hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, cung ấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Căn cứ khoản 2, điều 151, Luật quản lý thuế số 3 8/2019/QH14 về "Hiệu lực thi hành quy định ";

Căn cứ điều 32, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về "Trình tự ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của quan thuế và dịch vụ truyền, nhận dữ liệu hóa đơn" ;

Căn cứ khoản 3, điều 5, Thông tư số 68/2019/TT-BTC quy định "Tổng cục thuế xây dựng và công bố thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và thành phần chứa dữ liệu chữ ký số ";

Căn cứ điều 23, 24, 25, Thông tư số 68/2019/TT-BTC quy định về "Điều kiện của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử và Trình tự ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử”

Tổng cục thuế trả lời Công ty như sau:

- Tổng cục Thuế đã nhận được văn bản và hồ sơ của doanh nghiệp về việc đề nghị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử giữa Tổng cục thuế và Tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử. Căn cứ các quy định về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP , Thông tư số 68/2019/TT-BTC , Tổng cục Thuế đang xây dựng hệ thống hóa đơn điện tử, trong đó có các phân hệ kết nối kỹ thuật với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Sau khi hoàn thiện hệ thống hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế rà soát hồ sơ của doanh nghiệp đã gửi và thông báo cho doanh nghiệp để kết nối kiểm thử và thực hiện các thủ tục, trình tự ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử theo đúng quy định. Dự kiến thời gian Tổng cục Thuế hoàn thiện hệ thống hóa đơn điện tử và thông báo cho doanh nghiệp là Quý 1/2021.

- Về phương thức kết nối dữ liệu với Tổng cục Thuế: Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 635/QĐ-TCT ngày 11/5/2020  về việc "Ban hành Quy định về các thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với quan thuế". Doanh nghiệp nghiên cứu để có giải pháp cập nhật: nâng cấp hệ thống khi Tổng cục Thuế có thông báo triển khai hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 119/2018/NĐ-CP .

Tổng cục Thuế thông báo để Quý Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CNTT (02 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGỆ THÔNG TIN
Phạm Quang Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4090/TCT-CNTT năm 2020 về việc đăng ký là Tổ chức cung cấp dịch vụ truyền, nhận dữ liệu hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, cung ấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


55

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97