Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4078 TCT/NV6 ngày 12/11/2003 của Tổng cục thuế về việc tính thuế đối với lò gạch

Số hiệu: 4078TCT/NV6 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4078 TCT/NV6
V/v tính thuế đối với lò gạch

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 908/CT-KHNV ngày 23/10/.2003 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp v/v “Tính thuế đối với lò gạch”; về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 23/10/2003, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 99/2003/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

Theo Điểm 1.13, phần 3 Thông tư số 99/TT-BTC nêu trên quy định:

“Hộ kinh doanh nộp thuế ổn định có sử dụng hoá đơn, nếu doanh thu phản ánh trên hoá đơn cao hơn doanh thu ổn định, hộ kinh doanh phải nộp thuế tính theo doanh thu phản ánh trên hoá đơn.

Nếu doanh thu phản ánh trên hoá đơn thấp hơn doanh thu ổn định, hộ kinh doanh nộp thuế tính theo doanh thu ổn định”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp các cơ sở sản xuất gạch đã được Cục Thuế ấn định thuế ổn định 6 tháng hoặc 1 năm; nếu sử dụng hoá đơn lẻ thì doanh thu ghi trên hoá đơn được trừ vào doanh thu ấn định. Trường hợp doanh thu trên hoá đơn cao hơn doanh thu ấn định thì tính theo doanh thu phản ánh trên hoá đơn, trường hợp doanh thu trên hoá đơn thấp hơn doanh thu ấn định thì tính theo doanh thu ấn định.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế và doanh thu phản ánh trên hoá đơn để chỉ đạo thực hiện việc ổn định thuế cho sát với tình hình thực tiễn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc lập hoá đơn, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp bán hành không lập hoá đơn để trốn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4078 TCT/NV6 ngày 12/11/2003 của Tổng cục thuế về việc tính thuế đối với lò gạch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.135
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85