Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4024 TCT/NV5 ngày 10/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc hoàng thuế GTGT của Công ty Nahnoom Việt nam

Số hiệu: 4024TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4024 TCT/NV5
V/v Hoàn thuế GTGT của Công ty Nahnoom Việt Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 996/CT.QD để ngày 11 tháng 9 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Long An hỏi về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH Nahnoom Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT đối với Công ty TNHH Nahnoom Việt Nam:

Theo hướng dẫn tại Điểm 1.g, Mục I, Phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư rồi trực tiếp sản xuất hoặc tổ chức đưa gia công và nhận sản phẩm về để xuất khẩu (kể cả trường hợp liên kết sản xuất hàng xuất khẩu) thì được xét hoàn thuế GTGT đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ xuất khẩu thành phẩm.

Căn cứ quy định nêu trên, căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính và hợp đồng gia công số 11/VL-NN/2002 ngày 24 tháng 7 năm 2002 thì Công ty Liên doanh Việt Thắng là đơn vị trực tiếp tổ chức gia công và xuất khẩu hàng cho Công ty Nahnoom Ons (Hàn quốc). Công ty Nahnoom Ons Việt Nam chỉ đóng vai trò là trung gian nhập khẩu nguyên vật liệu và thanh toán tiền hàng, không tổ chức thực hiện gia công và xuất khẩu hàng. Do đó, toàn bộ doanh thu và chi phí liên quan đến hoạt động gia công và xuất khẩu hàng cho Công ty Nahnoom Ons (Hàn quốc) được hạch toán vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Liên doanh Việt Thắng. Công ty Nahnoom Việt Nam không được hạch toán doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nói trên của Công ty Liên doanh Việt Thắng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Trường hợp Công ty Nahnoom Việt Nam có nhận tiền hoa hồng theo hợp đồng gia công này thì Công ty phải nộp thuế GTGT đối với khoản tiền hoa hồng với thuế suất thuế GTGT là 10% nếu xác định là hoạt động đại lý, uỷ thác hoặc thuế suất thuế GTGT là 20% nếu là hoạt động môi giới như hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC nói trên.

2. Thuế GTGT đối với Công ty Liên doanh Việt Thắng:

Căn cứ quy định tại Điểm 1.3b, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC nói trên, căn cứ quy định tại Điểm 1.3b. Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 1 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty Liên doanh Việt Thắng thực hiện gia công và xuất khẩu hàng cho nước ngoài nhưng Công ty không thực hiện xuất hoá đơn GTGT cho số hàng này và việc thanh toán là do phía nước ngoài uỷ quyền cho chi nhánh tại Việt Nam thực hiện thì đối với doanh thu gia công xuất khẩu từ ngày 01 tháng 10 năm 2002, Công ty Liên doanh Việt Thắng không đủ điều kiện quy định thanh toán qua ngân hàng để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và không được hoàn thuế GTGT đầu vào đối với số hàng gia công xuất khẩu này. Số thuế GTGT đầu vào không được hoàn hay khấu trừ sẽ được tính vào chi phí hoặc giá thành hàng hoá xuất khẩu.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Long An biết và đề nghị Cục thuế tỉnh Long An liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể để xác định thuế GTGT đúng với hoạt động kinh doanh của từng đơn vị hướng dẫn đơn vị gia công xuất khẩu thực hiện đầy đủ, đúng các quy định về xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4024 TCT/NV5 ngày 10/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc hoàng thuế GTGT của Công ty Nahnoom Việt nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.084
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228