Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4003/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4003/TCT-TNCN
V/v: Thuế thu nhập cá nhân đối với chênh lệch từ chuyển nhượng cổ phần (dưới dạng cổ phiếu)

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần công nghiệp TUNG KUANG
Địa chỉ: Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hòa II, tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2107/CVTK ngày 21/7/2006 của Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang về việc thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần (dưới dạng cổ phiếu) của cổ đông sáng lập (người nước ngoài), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; tiết b, điểm 5.3 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (bản photocopy đính kèm) thì:

Thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phần dưới dạng cổ phiếu của cổ đông sáng lập là người nước ngoài cho các cổ đông khác trong Công ty cổ phần không thuộc diện điều chỉnh của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, mà thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và phải nộp thuế TNDN 28% theo quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai (thực hiện);
- Vụ CS Thuế, PC, TCNH;
- Lưu: VT, PCCS, DNNN, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4003/TCT-TNCN ngày 26/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần (dưới dạng cổ phiếu) của cổ đông sáng lập (người nước ngoài)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.541

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!