Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3913/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3913/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN đối với Văn phòng luật sư

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2006

Kính gửi:

Văn phòng luật sư Phan Trung Hoài
Đ/c: 100A Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, TP HCM

Trả lời văn thư ngày 11/10/2006 của Luật sư Phan Trung Hoài hỏi về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Văn phòng luật sư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Tiết e, Điểm 1.1.2, Mục II, Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn trường hợp thuộc diện không được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh thành lập mới: "Chủ hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề kinh doanh như cũ và trụ sở kinh doanh vẫn đóng tại địa Điểm kinh doanh cũ; Chủ doanh nghiệp tư nhân giải thể doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp tư nhân mới hoặc tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với tư cách là Chủ tịch Hội đồng thành viên hay là người có số vốn góp cao nhất trong vốn Điều lệ của công ty".

- Tại Điểm 6.1.2 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn trường hợp không đủ Điều kiện được hưởng miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh thành lập mới: "Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong cơ sở kinh doanh này đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các cơ sở kinh doanh đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời Điểm giải thể cơ sở kinh doanh cũ đến thời Điểm thành lập cơ sở kinh doanh mới".

- Theo quy định của Pháp lệnh Luật sư năm 2001 thì luật sư là người có đủ Điều kiện hành nghề và được thực hiện dưới hình thức Văn phòng Luật sư tự chủ về mặt tài chính, trưởng văn phòng luật sư hoặc các thành viên phải chịu trách nhiệm liên đới bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng và phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế.

Căn cứ các quy định trên, luật sư Phan Trung Hoài và đồng nghiệp đã thành lập Văn phòng luật sư và hoạt động theo Pháp lệnh Luật sư năm 2001, đã đăng ký hoạt động theo quy định, nếu đáp ứng đủ Điều kiện về ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập với mức và thời gian ưu đãi phù hợp với thời gian có hiệu lực của Thông tư số 98/2002/TT-BTC , Thông tư số 88/2004/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Văn phòng Luật sư Phan Trung Hoài được biết và liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Chi cục thuế Q. Phú Nhuận, TP HCM;
- Cục thuế TP HCM;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3913/TCT-PCCS ngày 18/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Văn phòng luật sư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.711

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!