Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3873/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3873/TCT-PCCS
V/v: Hướng dẫn về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát

Trả lời công văn của Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 2, Mục VI, phần A Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế hướng dẫn: "hành vi trốn thuế là hành vi của cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về thuế dẫn đến làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn hoặc được miễn, giảm". Hình thức và mức xử phạt đối với hành vi trốn thuế được quy định tại Mục IV, phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Căn cứ hướng dẫn trên, Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát bán phân NPK có nhiều chủng loại (NPK 20-20-15; NPK 16-16-8; NPK phi…), nhưng trên nội dung hóa đơn bán hàng chỉ ghi là NPK và có nhiều giá khác nhau nếu không có dấu hiệu vi phạm về hành vi trốn thuế đã quy định tại Mục IV, phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính thì chưa xác định là hành vi trốn thuế. Việc ghi hóa đơn không rõ chỉ tiêu nội dung phải xử phạt vi phạm về sử dụng hóa đơn tại Điểm 1 Điều 14, Chương III Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn.

2. Căn cứ Điểm 7 phần Đ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: "Cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh không kê khai hoặc kê khai không đúng căn cứ để tính thuế hoặc không chứng minh được căn cứ đã ghi trong tờ khai thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế".

Như vậy trường hợp Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát kê khai không đúng căn cứ tính thuế hoặc không chứng minh được căn cứ đã ghi trong tờ khai thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế thì cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Căn cứ Mục IV, phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: "cơ sở kinh doanh khi mua hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định".

Theo quy định trên thì: Trường hợp Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát mua hoặc bán hàng hóa nhưng do năng lực vận chuyển có hạn phải thuê phương tiện vận tải của Doanh nghiệp khác để tự tổ chức vận chuyển thì Doanh nghiệp cho thuê phương tiện vận tải phải xuất hóa đơn đối với doanh thu cho thuê; nếu hợp đồng ký giữa hai bên là hợp đồng vận chuyển thì Doanh nghiệp vận chuyển phải xuất hóa đơn đối với doanh thu vận chuyển. Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát trực tiếp bán hàng hoặc ký hợp đồng vận chuyển phải xuất hóa đơn đối với 100% doanh thu vận chuyển cho khách hàng và được tính vào chi phí đối với những hóa đơn hợp pháp thanh toán cho Doanh nghiệp cho thuê phương tiện hoặc vận chuyển. Việc chuyên chở hàng hóa của bên cho thuê phương tiện vận chuyển nếu không lập hóa đơn sẽ bị xử phạt vi phạm về sử dụng hóa đơn quy định tại Điểm 2 Điều 14 Chương III Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Đại diện Tổng cục Thuế tại TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3873/TCT-PCCS ngày 17/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn về chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.791

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!