Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3729/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc đề nghị được tính khấu hao công trình nhà ở, trang thiết bị đi kèm và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quá 3 tháng

Số hiệu: 3729/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3729/TCT-PCCS
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thịnh Vượng
Xã Đức Hòa Thượng, Đức Hòa , Long An

 

Trả lời công văn số 27/CV ngày 27/06/2006 của Công ty TNHH Thịnh Vượng đề nghị được tính khấu hao công trình nhà ở, trang thiết bị đi kèm và khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào quá 3 tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Chi phí khấu hao đối với nhà ở cho nhân viên:

Tại Điểm 2, Điều 9, Mục III, Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định những tài sản cố định không tham gia vào hoạt động kinh doanh không phải trích khấu hao như sau "Tài sản cố định phục vụ các hoạt động phúc lợi trong doanh nghiệp như nhà trẻ, câu lạc bộ, nhà truyền thống, nhà ăn,… được đầu tư bằng quỹ phúc lợi"

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

- Trường hợp Công ty đầu tư từ nguồn vốn kinh doanh để xây dựng nhà ở cung cấp miễn phí cho nhân viên thì chi phí khấu hao nhà ở cho người lao động theo hợp đồng lao động được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Khoản chi phí khấu hao về nhà ở miễn phí cho người lao động theo hợp đồng lao động được tính vào thu nhập của người lao động để tính thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp Công ty đầu tư từ nguồn vốn kinh doanh để xây nhà cung cấp cho nhân viên nhưng có thu tiền thuê nhà thì Công ty phải tính thuế và kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với Khoản doanh thu này. Công ty được tính Khoản chi phí khấu hao nhà nêu trên vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

2/ Khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho việc xây dựng nhà ở cho nhân viên

Tại Điểm 1.2.c, Mục III, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: "Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT".

Trường hợp Công ty xây nhà ở cho nhân viên không thu tiền thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho việc xây nhà ở cho nhân viên không được khấu trừ theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

3/ Về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào quá 3 tháng:

Ngày 10/01/2006 Bộ Tài chính đã có công văn số 340/BTC-TCT hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn quá 3 tháng, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục thuế tỉnh Long An và có văn bản báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để được xem xét, xử lý cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Long An;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3729/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc đề nghị được tính khấu hao công trình nhà ở, trang thiết bị đi kèm và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quá 3 tháng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.621
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213