Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 369/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Xóa nợ thuế của Công ty cà phê và cây ăn quả Sơn La

Số hiệu: 369/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 369/TCT-DNNN
V/v: Xóa nợ thuế của Công ty cà phê và cây ăn quả Sơn La

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Sơn La

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1095/CT-QLDN ngày 6/12/2006 của Cục thuế tỉnh Sơn La kèm theo hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa của Công ty cà phê và cây ăn quả Sơn La. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 - Mục I – Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính quy định: "Doanh nghiệp có đủ điều kiện cổ phần hóa phải còn vốn nhà nước (chưa bao gồm giá trị quyền sử dụng đất) sau khi xử lý tài chính… Trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa thì áp dụng hình thức sắp xếp khác phù hợp với quy định của pháp luật; không cấp thêm vốn nhà nước để cổ phần hóa"

Căn cứ Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty cà phê và cây ăn quả Sơn La thời điểm 31/3/2006, Hội đồng định giá đã xác định giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là –39.597.418.947 đồng. Theo quy định nêu trên thì Công ty cà phê và cây ăn quả Sơn La không đủ điều kiện cổ phần hóa mà phải áp dụng các hình thức sắp xếp khác. Do đó, Công ty không thuộc diện được xử lý xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN khác theo hướng dẫn tại Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Sơn La được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Sơn La;
- C.ty cà phê và cây ăn quả Sơn La;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 369/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Xóa nợ thuế của Công ty cà phê và cây ăn quả Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.368
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93