Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3685/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3685/TCT-PCCS
V/v: xử lý vi phạm về hóa đơn

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 20063/CT-AC của Cục thuế thành phố Hà Nội về đề nghị hướng dẫn việc xử lý vi phạm hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn của Cục thuế và công văn số 1411/CCT-QLDN1 ngày 8/8/2005 của Chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng thì trong quá trình kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Cường Thịnh đã phát hiện 22 hóa đơn GTGT đầu vào ghi sai ngày tháng so với liên 1 (theo giải trình là do Công ty tự sửa chữa, tẩy xóa liên 2 để khớp với chứng từ xuất hàng); đồng thời khi xuất bán hàng xuất khẩu, Công ty ghi lùi ngày trên hóa đơn so với ngày thực tế xuất bán hàng.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 30/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn; Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và các quy định hiện hành khác thì cơ quan thuế xem xét xử lý đối với hành vi vi phạm của Công ty TNHH Cường Thịnh như sau:

1- Xử phạt hành vi sửa chữa, tẩy xóa hóa đơn đầu vào theo quy định tại điểm 6, Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

2- Xử phạt hành vi ghi lùi ngày hóa đơn so với ngày xuất bán hàng theo quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

3- Đối với số hóa đơn vi phạm nêu trên không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT cũng như không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp hành vi vi phạm về hóa đơn nêu trên dẫn đến trốn thuế thì bị truy thu đủ số thuế trốn và bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng;
- Lưu: VT, PCCS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3685/TCT-PCCS ngày 18/10/2005 của Tổng cục Thuế về đề nghị hướng dẫn việc xử lý vi phạm hóa đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.749

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!