Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3637/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3637/TCT-DNK
V/v: Thu thuế Môn bài đối với DNTN đánh bắt thủy sản

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 492/CT-THDT ngày 01/9/2006 của Cục thuế Bến tre hỏi v/v thu thuế Môn bài đối với các DNTN đánh bắt thủy sản, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Từ năm 2005 trở về trước:

Theo quy định tại Điểm 1 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về việc Điều chỉnh mức thuế Môn bài thì các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu,… là đối tượng nộp thuế Môn bài.

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp có nhiều phương tiện tàu thuyền đánh bắt thủy sản thì việc thu thuế Môn bài được xử lý như sau:

- Nếu trong một doanh nghiệp có nhiều tàu thuyền, toàn bộ doanh số, chi phí được hạch toán tập trung thì thuế Môn bài chỉ nộp một lần tại doanh nghiệp.

- Nếu doanh nghiệp có nhiều tàu thuyền, các tàu thuyền được quản lý theo phương pháp khoán thuế, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, chỉ phải nộp một Khoản về cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế Môn bài cho doanh nghiệp, đồng thời tổ chức nộp thuế Môn bài riêng cho từng tàu thuyền nhận khoán. Số thuế Môn bài của tàu thuyền nhận khoán được tính dựa trên mức thu nhập bình quân một tháng của hộ kinh doanh cá thể (Theo hướng dẫn tại Điểm 2, Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002). Căn cứ vào Điểm 3, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 thì "Tạm thời giảm 50% mức thuế Môn bài đối với hộ đánh bắt hải sản; các quỹ tín dụng nhân dân xã; các HTX chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu… của HTX và của Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi"; vì vậy, các tàu thuyền nhận khoán cũng được giảm 50% số thuế Môn bài.

2. Từ năm 2006 trở đi thực hiện theo quy định tại Điểm 1, Mục I, phần B Thông tư số 100/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/11/2005 hướng dẫn một số Điểm về tổ chức thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2006: "Từ năm 2006 đến hết năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Tài nguyên, thuế Môn bài ở khâu đánh bắt hải sản…". Vì vậy trường hợp năm 2005 các doanh nghiệp đánh bắt thủy hải sản thực hiện cơ chế khoán cho các tàu thuyền tự hạch toán, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh nhưng chưa thu Môn bài riêng của từng tàu thuyền thì không truy thu nữa.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và giải thích thêm cho Kiểm toán Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3637/TCT-DNK ngày 28/09/2006 của Tổng cục Thuế về việc thu thuế Môn bài đối với các DNTN đánh bắt thủy sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.440

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!