Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3591/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế GTGT đối với cá nhân có nhà cho cơ sở giáo dục thuê và chính sách thuế môn bài đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập

Số hiệu: 3591/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3591/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế đối với cá nhân có nhà cho cơ sở giáo dục ngoài công lập thuê

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi:

Trường Trung học phổ thông dân lập Tân Trào 
Đ/c: Xã Mỹ Đức, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

 

Trả lời Công văn ngày 30/8/2006 của Trường Trung học Phổ thông Dân lập Tân Trào về việc chính sách thuế GTGT đối với cá nhân có nhà cho cơ sở giáo dục thuê và chính sách thuế môn bài đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đối với cá nhân có nhà cho cơ sở giáo dục ngoài công lập thuê.

Tại Điều 23 Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao quy định thẩm quyền cho phép thành lập các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục như sau: "Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc miền núi; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý".

Tại Điều 8, Mục I, Chương II Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao quy định: "Tổ chức, cá nhân có nhà, đất cho các cơ sở ngoài công lập thuê làm cơ sở hoạt động theo các mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định này không phải nộp thuế GTGT đối với phần doanh thu cho thuê và được Nhà nước tài trợ lại tiền thuế tối đa bằng số thuế TNDN phải nộp đối với thu nhập từ việc cho thuê theo các mục đích nói trên".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cá nhân có nhà cho cơ sở giáo dục ngoài công lập thuê không phải nộp thuế GTGT nếu cơ sở giáo dục ngoài công lập đó được thành lập theo đúng quy định tại Điều 23 Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ nêu trên.

2. Về thuế Môn bài đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Tại Điểm 1 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài quy định: Các tổ chức kinh tế thuộc đối tượng phải nộp thuế môn bài bao gồm: "Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và các tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác;"

Căn cứ quy định nêu trên, các cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng thuộc đối tượng phải nộp thuế môn bài. Mức thuế Môn bài phải nộp căn cứ theo vốn đăng ký kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định tại Điểm 1 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Nhà trường biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3591/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế GTGT đối với cá nhân có nhà cho cơ sở giáo dục thuê và chính sách thuế môn bài đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.315
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213