Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3563 TCT/NV5 ngày 20/09/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT của hàng hoá mua ngoài để khuyến mại, quảng cáo

Số hiệu: 3563TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3563 TCT/NV5
V/v thuế GTGT của hàng hóa mua ngoài để khuyến mại, quảng cáo...

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 737/CV.NV ngày 01/8/2002 của Cục thuế tỉnh Long An về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của hàng hóa do doanh nghiệp mua ngoài để khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị nêu tại công văn số 2519 TCT/NV5 ngày 04/7/2002, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Các doanh nghiệp thực hiện việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua ngoài để khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính.

Công văn số 2519 TCT/NV5 ngày 04/7/2002 của Tổng cục Thuế hướng dẫn việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua ngoài để khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có thời hiệu thực hiện từ ngày 01/01/2001, là ngày Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành. Trường hợp đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hàng hóa nêu trên theo hướng dẫn tại công văn số 1006 TCT/NV5 ngày 07/3/2002 của Tổng cục Thuế và đã được cơ quan thuế địa phương thực hiện việc quyết toán thuế (bước 2 tại cơ sở kinh doanh) thì không trích lại.

Các doanh nghiệp trong nước nếu có vướng mắc tương tự như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua ngoài để khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị thì cũng thực hiện theo công văn số 2519 TCT/NV5 nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Long An biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3563 TCT/NV5 ngày 20/09/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT của hàng hoá mua ngoài để khuyến mại, quảng cáo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.958
DMCA.com Protection Status